Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ανθήλεια αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Ανθηλείας ήταν η Πολυξώ, και επομένως η Ανθήλεια ήταν ομοθαλής αδελφή της Αυτονόης, της Βρύκης, της Γλαυκίππης, της Ερατούς, της Ευίππης, της Ευρυδίκης, της Ηλέκτρας, της Θεανούς, της Κλεοδώρης, της Κλεοπάτρας και της Στύγνης. Η Ανθήλεια παντρεύτηκε τον γιο του Αιγύπτου Κισσέα και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969