Αντικείμενο διασκορπισμένου δίσκου

Τα αντικείμενα του διασκορπισμένου δίσκου, ΑΔΔ ή SDO (Scattered Disk Objects) βρίσκονται στον διασκορπισμένο δίσκο, δηλ. μία απόμακρη περιοχή του ηλιακού συστήματος και αποτελούν μια υποκατηγορία των μεταποσειδώνιων αντικείμενων. Έχουν εκκεντρότητα μέχρι 0,98, κλίση μέχρι 45° μοίρες, ενώ τα περιήλια είναι μεγαλύτερα από 30 ΑΜ. Αυτές οι τροχιές είναι αποτέλεσμα της «διασκόρπισής» από τους αέριους γίγαντες, ενώ εξακολουθούν να επηρεάζονται από τον Ποσειδώνα. Αν και τα περιήλιά τους βρίσκονται στις 30-35 ΑΜ, τα αφήλια ξεπερνούν ακόμη και κατά πολύ τις 100 ΑΜ.

Η Έρις είναι το μεγαλύτερο ΑΔΔ.

Πολλά από τα αντικείμενα του διασκορπισμένου δίσκου είναι αρκετά μεγάλα με διάμετρο 1000 χλμ. ως εκ τούτου είναι σφαιρικά και ανήκουν στην κατηγορία των νάνων πλανητών.

Εξαιτίας της ασταθούς φύσης των σωμάτων, ο διασκορπισμένος δίσκος θεωρείται η κοιτίδα των περιοδικών κομητών, με ενδιάμεσο στάδιο αυτό των Κενταύρων. Η βαρυτική επίδραση των αερίων γιγάντων τους αλλάζουν τροχιά και καθώς πλησιάζουν τον Ήλιο ζεσταίνονται και μετατρέπονται σε κομήτες.

Αξιοπρόσεκτα αντικείμενα

Επεξεργασία