Απλίτης

λεπτόκοκκο και ανοικτόχρωμο ηφαιστειογενές πέτρωμα, παρόμοιο με τον γρανίτη

Ο απλίτης (αγγλ. Aplite) είναι εκρηξιγενές-μαγματογενές πέτρωμα που έχει γρανιτική σύσταση. Οι απλίτες είναι λεπτόκοκκοι έως και αφανιτικοί (δηλαδή χωρίς κόκκους ορατούς με γυμνό μάτι) και «λευκοκρατικοί», δηλαδή συνολικώς επικρατεί ανοικτόχρωμη εμφάνιση. Στη σύσταση των απλιτών επικρατούν ο χαλαζίας και οι άστριοι (υπερτερούν οι αλκαλιούχοι-καλιούχοι άστριοι), πάντως ο όρος μπορεί να αναφέρεται γενικότερα σε λευκοκρατικές μικρές διεισδύσεις με λεπτόκοκκη σύσταση.[1]

Απλίτης

Ως πρόσθετα συστατικά των απλιτών εμφανίζονται ο τουρμαλίνης, ο γρανάτης, ο κορδιερίτης και μερικά άλλα, σπανιότερα ορυκτά. Οι απλίτες συναντώνται ως φλέβες, οι περισσότερες μικρού πάχους, σε γρανιτικές ή γνευσιακές περιοχές. Υπάρχουν και απλίτες που περιέχουν κεροστίλβη (κεροστιλβικοί απλίτες) ή μόνο αλβίτη με χαλαζία (πλαγιοκλαστικοί-αλβιτικοί απλίτες).

Απλίτες συναντώνται σε πολλά μέρη της Γης. Στην Ελλάδα βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις γρανιτικές περιοχές της (Ικαρία, Μακεδονία και αλλού).


Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Το ομώνυμο λήμμα στη Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση», τόμος 6, σελ. 253