Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων

Η Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων ήταν μηνιαίο περιοδικό παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Εκδίδονταν αρχικά στην Ερμούπολη και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη χρονική περίοδο 1847-1849.

Στο περιοδικό συνεισέφεραν με άρθρα τους μερικά από τα γνωστότερα ονόματα της εποχής όπως οι Κωνσταντίνος Ασώπιος, Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Γεννάδιος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Γεώργιος Ράλλης κ. ά.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Κωστής Καρπόζηλος (2008). Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

Δικτυακοί τόποιΕπεξεργασία