Άνοιγμα κυρίου μενού

Το κομμάτι που δίνει το ρουά δεν κινείται για να κάνει κάτι τέτοιο αλλά αποκαλύπτεται. Δηλαδή του ανοίγεται η ακτίνα δράσης προς τον αντίπαλο βασιλιά μετακινώντας ένα δικό του πιόνι ή κομμάτι (ίδιο χρώμα με το κομμάτι που δίνει το ρουά)