Αργυρούχος σουλφαδιαζίνη

Η αργυρούχος σουλφαδιαζίνη είναι ένα τοπικό αντιβιοτικό μέσο που χρησιμοποιείται έναντι λοιμώξεων του δέρματος προερχομένων από βακτήρια και μύκητες, για παράδειγμα από ψευδομονάδες, που έχουν προκληθεί από εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού, έναντι άτονων ελκών κνημών, ελκών από κατακλίσεις κ.τ.λ.

Αργυρούχος σουλφαδιαζίνη

Κυκλοφορεί στο εμπόριο υπό τις ονομασίες "Silvadene", "SSD", "SSD AF" και "Thermazene".

Δεν ενδείκνυται η χρήση της σε περιπτώσεις αλλεργικών αντιδράσεων στην ουσία, σε βλάβες του ήπατος, σε νεφρικές βλάβες και στην πάθηση που οφείλεται στην απουσία του ενζύμου "γλυκόζη-6-φωσφωαφυδρογονάση" (glucose-6-phosphate dehydrogenase) αναφερομένης ως G6PD.

Παραπομπές Επεξεργασία


Πηγές Επεξεργασία