Αρκαδία (εύδρομο)

Ατμόπλοιο οπλιταγωγό του ΕΠΝ.

Το Αρκαδία ήταν επίτακτο ατμόπλοιο που μετατράπηκε σε βοηθητικό εύδρομο και οπλιταγωγό. Έλαβε μέρος στον Βαλκανικό Πόλεμο το 1912-1913 και στην Μικρασιατική Εκστρατεία το 1919-1922 με την μοίρα των εύδρομων. Στις 24/10/1912 έφερε στη Θεσσαλονίκη τον πρώτο πολιτικό διοικητή Μακεδονίας Κ. Ρακτιβάν.