Αρκαδία (εύδρομο)

Ατμόπλοιο οπλιταγωγό του ΕΠΝ.

Αρκαδία (Εύδρομον) / Επίτακτο


Επίτακτο ατμόπλοιο που μετατράπηκε σε βοηθητικό εύδρομο και οπλιταγωγό. Έλαβε μέρος στον Βαλκανικό Πόλεμο 1912-1913. Μικρασιατική Εκστρατεία 1920 με την μοίρα των ‘Εύδρομων’. Στις 24/10/1912 έφερε στην Θεσσαλονίκη τον πρώτο πολιτικό Διοικητή Μακεδονίς Κ. Ρακτιβάν.