Ο όρος αρτηριακό δέντρο αναφέρεται σε όλες τις αρτηρίες και τις διακλαδώσεις τους. Ξεκινώντας από την αορτή:

Ανιούσα αορτή Επεξεργασία

Δεξιά στεφανιαία αρτηρία Επεξεργασία

Αριστερή στεφανιαία αρτηρία Επεξεργασία

Αορτικό τόξο Επεξεργασία

Βραχιονοκεφαλικό στέλεχος Επεξεργασία

  • Δεξιά κοινή καρωτίδα
  • Δεξιά υποκλείδια αρτηρία

Αριστερή κοινή καρωτίδα Επεξεργασία

Έξω καρωτίδα Επεξεργασία


Υποκλείδια αρτηρία Επεξεργασία

Σπονδυλική αρτηρία Επεξεργασία

πορεύεται προς τα άνω εντός των τρημάτων των εγκάρσιων αποφύσεων των σπονδύλων

αναστομώνεται με την αντίστοιχη σπονδυλική αρτηρία (ΔΕ ή ΑΡ) και σχηματίζει την βασική αρτηρία

κλάδοι:

α) μηνιγγικοί κλάδοι

β) πρόσθιοι και οπίσθιοι νωτιαίοι κλάδοι

γ) οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία

Έσω θωρακική αρτηρία Επεξεργασία

Η έσω θωρακική αποκαλείται επίσης και έσω μαστική αρτηρία.

θα πορευτεί προς τα κάτω επί τα εντός της έσω θωρακικής φλέβας και θα δώσει τους εξής κλάδους:

a) θυμικοί

β) μαστικοί

γ) περικαρδιοφρενική αρτηρία

δ) πρόσθιες μεσοπλεύριες αρτηρίες (1--> 6)

ε) μυοφρενική αρτηρία ( πρόσθιες μεσοπλεύριες 7-9)

ζ) άνω επιγάστρια αρτηρία

Θυρεοαυχενικό στέλεχος Επεξεργασία

δίδεται προτού εισέλθει η υποκλείδια πίσω από τον πρόσθιο σκαληνό μυ

δίδει τους εξής κλάδους:

a) κάτω θυρεοειδής αρτηρίες

b) εγκάρσια τραχηλική αρτηρία

πλευροαυχενικό στέλεχος Επεξεργασία

δίδεται αφού περάσει η υποκλείδια κάτω από την κλείδα και πριν φτάσει στο έξω χείλος της πρώτης πλευράς

δίδει τους εξής κλάδους:

a) ανώτατη μεσοπλεύρια αρτηρία ( δίδει την πρώτη και δεύτερη οπίσθια μεσοπλεύρια αρτηρία)

β) εν τω βάθει τραχηλική αρτηρία

Μασχαλιαία αρτηρία Επεξεργασία


Βραχιόνια αρτηρία Επεξεργασία

Θωρακική αρτηρία ή Κατιούσα Αορτή Επεξεργασία


Κοιλιακή αορτή Επεξεργασία

Κάτω φρενικές αρτηρίες Επεξεργασία

Κοιλιακή αρτηρία ή αλήρειος τρίποδας Επεξεργασία


Άνω μεσεντέρια αρτηρία Επεξεργασία

Δεξιά μέση επινεφριδιακή αρτηρία Επεξεργασία

Αριστερή μέση επινεφριδιακή αρτηρία Επεξεργασία

Νεφρική αρτηρία Επεξεργασία

Ορχική ή Ωοθηκική αρτηρία Επεξεργασία

Κάτω μεσεντέρια αρτηρία Επεξεργασία

Μέση ιερή αρτηρία Επεξεργασία

Κοινή λαγόνια αρτηρία Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία