Αρχικοτζάμπασης ονομάζονταν κατά τα τελευταία έτη της Τουρκοκρατίας ο διοικητής της Ύδρας. Διορίζονταν από τον Καπουδάν Πασά. Μόνος αρχικοτζάμπασης διετέλεσε από το 1805 - 1813 ο Γεώργιος Βούλγαρης.

ΠηγέςΕπεξεργασία