Με την επωνυμία Ασσίζες της Ιερουσαλήμ αναφέρεται συλλογή νόμων των βασιλείων της Ιερουσαλήμ και της Κύπρου. Κατά την παράδοση ο Γοδεφρείδος ντε Μπουγιόν κάλεσε σοφούς άνδρες, οι οποίοι με βάση το φεουδαλικό δίκαιο της Γαλλίας και τοπικά έθιμα της Παλαιστίνης και των χωρών προελεύσεως των σταυροφόρων. Η συλλογή αυτή νόμων αποτέλεσε το πλαίσιο λειτουργίας του σταυροφορικού βασιλείου της Ιερουσαλήμ.

Στην πραγματικότητα οι Ασσίζες διαμορφώθηκαν κατά τον 12ο αιώνα με βάση τις παραδόσεις και τα έθιμα των κατοίκων του βασιλείου. Καταγράφηκαν για πρώτη φορά στα Γαλλικά κατά τον 13ο αιώνα, κατά την παράδοση από τον Ζάν Ντ' Υμπελέν και τον Φίλιππο της Ναβάρρας.

Οι Ασσίζες συντάχθηκαν και στα Ελληνικά κατά τον 13ο αιώνα, για λογαριασμό του βασιλείου της Κύπρου και κάποιων φραγκοκρατούμενων περιοχών της Ελλάδας.