Ως ασφυξία χαρακτηρίζεται γενικά κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει, η οποία ορισμένες φορές οδηγεί ακόμη και στον θάνατο. Σχετίζεται με την έλλειψη οξυγόνου και την υπερκαπνία.

Λειτουργική σχέση Επεξεργασία

Η ασφυξία μπορεί να οφείλεται σε καρδιαγγειακή ανεπάρκεια, παράλυση του αναπνευστικού συστήματος ή από παρεμποδισμένο αεραγωγό. Η έλλειψη διεργασιών ανταλλαγής αερίων οδηγεί σε πτώση των επιπέδων οξυγόνου πάνω στο αίμα (η οποία ονομάζεται υποξαιμία) και έτσι σε μείωση της μερικής πίεσης του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα και τον ιστό (υποξία). Επιπλέον, διοχετεύεται περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στους ιστούς και το αίμα (υπερκαπνία), το οποίο ονομάζεται αναισθησία με διοξείδιο του άνθρακα και οδηγεί σε εξασθένιση της συνείδησης και κώμα εάν η κατάσταση δεν εξομαλυνθεί έγκαιρα.

Ασφυξία σε έμβρυα και γεννήσεις Επεξεργασία

Η εμβρυϊκή ή ενδομήτρια ασφυξία οφείλεται σε ανεπαρκή παροχής οξυγόνου μέσω της ομφαλικής φλέβας προς το έμβρυο, για παράδειγμα στην περίπτωση ανεπάρκειας του πλακούντα ή της πρόπτωσης του ομφάλιου λώρου.

Ασφυξία μπορεί να προκύψει και σε νεογέννητα. Ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της διακρίνεται στους τύπους Asphyxia livida και Asphyxia pallida. Η μεταγεννητική ασφυξία είναι επεισόδιο επιληπτικής κρίσης στο νεογέννητο, το οποίο συμβαίνει ειδικά σε βρέφη που έχουν γεννηθεί πρόωρα και έχουν ανεπαρκή ωρίμανση των πνευμόνων .

Τραυματική ασφυξία Επεξεργασία

Η τραυματική ασφυξία, γνωστή και ως σύνδρομο Πέρτες είναι τύπος τραυματισμού με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, ο οποίος προκαλείται από μια ξαφνική, σοβαρή συμπίεση του θώρακα - για παράδειγμα λόγω διαρροής. Η πίεση ωθεί το αίμα από το στήθος στο κεφάλι και το λαιμό. Αυτή η ασφυξία έχει επιπτώσεις όπως: ζημιά στα μάτια, οπτικές διαταραχές που φτάνουν μέχρι και τη τύφλωση, εγκεφαλική αιμορραγία ή εγκεφαλικό οίδημα . Ο αντίκτυπος του συνδρόμου Πέρτες μπορεί να οδηγήσει σε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Η ασφυξία μπορεί να θεωρηθεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι που απαιτεί την άμεση προσπάθεια ανάνηψης του ασθενούς.

Βιβλιογραφία (γερμανόφωνη) Επεξεργασία

  • Roche Lexikon Medizin, 5. Auflage; Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag; München/Jena 2003; ISBN 3-437-15072-3
  • Susanne Stiller: Entstehung und Wandel der Diagnose „Geburtsasphyxie“, Universität, Freiburg im Breisgau 2016, DNB 1119717302 (Online-Dissertation Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 2016, 216 Seiten, Akademische Betreuer: Heinrich Prömpeler, Korreferent: Hans Fuchs, Volltext online PDF, kostenfrei, 216 Seiten, 2,07 MB).