Η αεροακουστική ή ατμοσφαιρική ακουστική (aeroacoustics) αποτελεί κλάδο της ακουστικής που μελετά τον ήχο που παράγεται από αεροδυναμικά φαινόμενα. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην αεροναυπηγική και ειδικότερα σε ότι αφορά τον παραγόμενο ήχο από αεριωθούμενα σκάφη, καθώς επίσης και των κρουστικών κυμάτων πίεσης που παράγονται κατά το σπάσιμο της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Αριθμός Μαχ