Ο ατομιστικός φεμινισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να καλύψει διάφορες μορφές ατομιστικών φεμινιστικών ιδεών. Αυτή η πλευρά του φεμινισμού συνδέεται συχνά με μια μιναρχιστική ή ακόμη αναρχο-καπιταλιστική προοπτική.

Η βασική αρχή του ατομιστικού φεμινισμού είναι πως όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις έχουν μια ηθική ή/και νομική αξίωση στους ανθρώπους τους και στις ιδιοκτησίες τους, όχι με κάποιας μορφής καταφατικής δράσης πολιτικές και προνόμια. Στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης θεωρείται ως μεταμοντέρνος φεμινισμός εξαιτίας της πλουραλιστικής του αντίληψης για την γυναικεία φύση. Ενώ άλλες σχολές συχνά υπογραμμίζουν πως οι γυναίκες γενικά ζουν κάτω από παρόμοιες συνθήκες, οι ατομιστικοί φεμινιστές υπογραμμίζουν πως όλες οι γυναίκες είναι μοναδικές και έχουν μοναδικούς σκοπούς.

Ατομιστικός φεμινισμός εναντίον άλλων φεμινισμών

Επεξεργασία

Ο ατομιστικός φεμινισμός αντιτίθεται σθεναρά στον φεμινισμό φύλου, τον κλάδο αυτό του φεμινισμού που υποστηρίζει πως υπάρχει ταξικός αγώνας μεταξύ των φύλων και καλεί συχνά για ριζοσπαστικά μέτρα που θα παρέμβουν στις σχέσεις των φύλων. Έτσι ο ατομιστικός φεμινισμός είναι ευδιάκριτος και από τα δεσπόζοντα και από τα ριζοσπαστικά φεμινιστικά κινήματα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία