Στην ελληνική μυθολογία ο Βέσβικος ήταν ένας από τους Γίγαντες, γιος της Γαίας και του αίματος του πληγωμένου Ουρανού. Ο Βέσβικος σκοτώθηκε από την Περσεφόνη με τη βοήθεια του Ηρακλή. Από τους μεγάλους βράχους που κυλούσε ο Βέσβικος και τους οποίους στερέωσε η Περσεφόνη, σχηματίσθηκε το ομώνυμο νησί («Βέσβικος») στην Προποντίδα, το σημερινό Ιμραλί ή Ιμραλή.