Βίων ο Προκοννήσιος

Αρχαίος Έλληνας ιστορικός (λογογράφος)
Για άλλα άτομα με το ίδιο όνομα, δείτε: Βίων (αποσαφήνιση).

Ο Βίων ο Προκοννήσιος, ιστοριογράφος του 6ου π.Χ. αιώνα, σύγχρονος του Φερεκύδη του Σύριου σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο, [1] έγραψε σε ιωνική διάλεκτο δύο βιβλία από τα οποία διασώθηκαν ελάχιστα μόνον αποσπάσματα. [2] Ο αυστηρός στις κριτικές του Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τον θεωρούσε πάντως λογοκλόπο και αντιγραφέα του Κάδμου του Μιλησίου. [3]

Το έργο του Βίωνα μνημονεύεται από τον Πλούταρχο [4] και τον Αθήναιο, [5] ενώ αναφορά σ' αυτό γίνεται και στο βυζαντινό λεξικό του Φωτίου. [6]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων, Βιβλίον Δ', Βίων, 58 (Γεγόνασι δὲ Βίωνες δέκα· πρῶτος ὁ Φερεκύδῃ τῷ Συρίῳ συνακμάσας, οὗ φέρεται βιβλία δύο Ἰάδι· ἔστι δὲ Προκοννήσιος).
  2. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum (Αποσπάσματα Ελλήνων Ιστορικών), τόμος Β', σελ. 19. Bion Proconnesius
  3. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, Βιβλίον 6ον (Μελησαγόρου γὰρ ἔκλεψαν Γοργίας ὁ Λεοντῖνος καὶ Εὔδημος ὁ Νάξιος οἱ ἱστορικοὶ καὶ ἐπὶ τούτοις ὁ Προκοννήσιος Βίων, ὅς καὶ τὰ Κάδμου τοῦ παλαιοῦ μετέγραψεν κεφαλαιούμενος).
  4. Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Θησεύς, 26.2
  5. Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Βιβλίον Β', 23 (ἐστὶ δὲ ἡ κρήνη, ὥς φησι Βίων, μέση Μαιδῶν καὶ Παιόνων Ἴννα καλουμένη).
  6. Λεξικόν Φωτίου, λήμμα Άγλαυρος[νεκρός σύνδεσμος] (Ἄγλαυρος· μία τῶν Κέκροπος θυγατέρων, ἣν διὰ τιμῆς ἔχουσι καὶ ὀμνύουσιν αἱ γυναῖκες· εἰς γὰρ τὴν τοῦ πατρὸς αὐτῆς Κέκροπος τιμὴν ἀπονεῖμαί τινα γέρα τὴν θεὸν τῇ Ἀγλαύρῳ. οὕτω Βίων ὁ Προκοννήσιος).