Με το όνομα Βαλής (αραβικά: والي), πληθυντικός Βαλήδες, φέρονταν εξελληνισμένα διοικητικός τίτλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Το όνομα προέρχεται εκ της αραβικής Ουαλί (ορθότερα: Ουααλίι), όπου στη τουρκική προφέρονταν Βαλή. Τον τίτλο αυτόν έφερε ο Διοικητής μιας γεωγραφικής περιοχής που αποτελούσε ιδιαίτερο διοικητικό διαμέρισμα της Αυτοκρατορίας, το οποίο λέγονταν Βιλαέτι ή στην αραβική Βιλάγια. Τα καθήκοντά του Βαλή ήταν αντίστοιχα με του σημερινού Νομάρχη ή Περιφερειάρχη με ενισχυμένες αρμοδιότητες οικονομικής και στρατολογικής φύσεως.

Οι Βαλήδες ορίζονταν, πάντοτε από τον εκάστοτε Σουλτάνο, όπου συνηθέστερα ήταν στρατιωτικοί και τελευταία και Πασάδες, ανεξάρτητα θρησκείας ή καταγωγής. Για παράδειγμα Χριστιανός Βαλής ήταν ο Καραθεοδωρής πασάς που τον Απρίλιο του 1895 ανέλαβε Βαλής της Κρήτης, (ένας από τους έξι Χριστιανούς Βαλήδες που διορίστηκαν στη Κρήτη).

Σήμερα ο τίτλος αυτός απαντάται στο Μαρόκο, Αλγερία και σε κάποιες πρώην Ηγεμονίες της Ασίας.

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.4ος, σελ.82