Άνοιγμα κυρίου μενού
Η θέση των Βαλτικών χωρών στο χάρτη, από Β. προς Ν.: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία.

Βαλτικά κράτη ή Βαλτικές χώρες είναι μια περιληπτική ονομασία που περιγράφει και αναφέρεται σε τρία μικρά ευρωπαϊκά κράτη που βρέχονται από την Βαλτική Θάλασσα, ευρισκόμενα στα ανατολικά της, και πρόκειται για την Εσθονία, την Λετονία και την Λιθουανία.

Μολονότι διαφορετικής εθνικής καταγωγής (οι Εσθονοί είναι Φίννοι, ενώ οι Λετονοί και Λιθουανοί είναι Βάλτες), αυτοί οι τρεις αυτοί λαοί έχουν κοινή ιστορική διαδρομή: