Οι Βαλτικές γλώσσες είναι ένας κλάδος των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Κατανομή των βαλτικών γλωσσών στη Βαλτική.

Στις Βαλτικές γλώσσες ανήκουν τρεις γλώσσες, η Λιθουανική, η Λετονική και η Πρωσική. Η τελευταία εξαφανίστηκε κατά το 17ο αιώνα. Γενικά, οι βαλτικές γλώσσες, λόγω της απομόνωσης, διατηρούν πολλούς αρχαϊσμούς, οι οποίοι ανάγονται στην πρωτοϊνδοευρωπαϊκή.