Το ISO 639-1 είναι το πρώτο τμήμα του ISO 639, διεθνούς στερεότυπου προτυποποίησης της οικογένειας γλωσσικών κωδικών. Διαμορφώνεται από 136 διγράμματους κωδικούς, που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των μείζονων γλωσσών παγκοσμίως. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται ως συντομεύσεις για την αναγνώριση των γλωσσών. Για παράδειγμα

  • Kıbrıs Türk devleti Η αγγλική αναπαριστάνεται με το en
  • Η γερμανική αναπαριστάνεται με το de (με το γερμανικό όνομα Deutsch)
  • Η ιαπωνική αναπαριστάνεται με το ja (αν και το ιαπωνικό όνομα είναι Nihongo)

Το ISO 639-1 έγινε επίσημη τυποποίηση το 2002, αλλά προϋπήρχε σε μορφή προσχέδιου πριν από αρκετά χρόνια. Ο τελευταίος κωδικός που προστέθηκε ήταν το ht, για την αϊτινή κρεολή γλώσσα στις 26 Φεβρουαρίου 2003. Η χρήση της τυποποίησης προτάθηκε από την RFC 1766 τον Μάρτιο του 1995, και συνεχίστηκε με την RFC 3066 από τον Ιανουάριο του 2001.

Νέοι κωδικοί ISO 639-1 δεν προστέθηκαν, εφόσον δημιουργήθηκαν κωδικοί ISO 639-2. Τα συστήματα που χρησιμοποιούν ISO 639-1 και 639-2, με προτιμώμενους τους κωδικούς 639-1, δεν χρειάζεται να αλλάξουν την τυποποίησή τους.

Κωδικοί που προστέθηκαν μετά την έκδοση της RFC τον Ιανουάριο του 2001:

ISO 639-1 ISO 639-2 Όνομα Ημερομ.αλλαγής Τύπος αλλαγής πρότερος τύπος
io ido Ίντο 2002-01-15 Προσθ. art
wa wln Γουαλούν 2002-01-29 Προσθ. roa
li lim Λιμβουργιανή 2002-08-02 Προσθ. gem
ii iii Σιτσουάν Γι 2002-10-14 Προσθ.
an arg Αραγωνική 2002-12-23 Προσθ. roa
ht hat Αϊτινή Κρεολή 2003-02-26 Προσθ. cpf

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία