Το ISO 639-3 είναι διεθνές πρότυπο τυποποίησης για κωδικούς γλώσσας. Επεκτείνει τον alpha-3 κωδικό του ISO 639-2 με σκοπό να καλύψει όλες τις γνωστές γλώσσες, και θεωρείται υπερσύνολο του ISO 639-1 και των γλωσσών του ISO 639-2. Το Μέρος 2 περιλαμβάνει ομάδες γλωσσών, ενώ το Μέρος 3 όχι, συνεπώς το 639-3 δεν είναι υπερσύνολο του 639-2.

Στο προσχέδιο επέκτασης περιλαμβάνονται έως τώρα 7602 καταχωρήσεις. Η προτυποποίηση των γλωσσών βασίζεται σε τρεις πηγές: οι διακριτές γλώσσες που περιέχονται στο 639-2 είναι η βάση. Επεκτάθηκε με σύγχρονες γλώσσες από το Ethnologue 15η έκδοση και από ιστορικές ποικιλίες γλωσσών, αρχαίες γλώσσες και κατασκευασμένες γλώσσες απότον κατάλογο του Γλωσσολόγου.

Η επιχειρησιακή κατάσταση του εγχειρήματος από τον Ιανουάριο του 2005 είναι αυτή του Προσχέδιου Διεθνούς Προτυποποίησης (Draft International Standard / DIS). Το παρόν προσχέδιο αναφέρεται ως ISO/DIS 639-3.

Μακρογλώσσες Επεξεργασία

Ορισμένοι ISO 639-2/T κωδικοί που χρησιμοποιούνται για γλώσσες δεν αντιπροσωπεύουν επακριβώς τη γλώσσα στο 639-3, γιατί θεωρούνται μακρογλώσσες ή συλλογές γλωσσών.

Βλ. επίσης: http://www.sil.org/iso639-3/scope.asp#M , http://www.sil.org/iso639-3/macrolanguages.asp Αρχειοθετήθηκε 2012-06-13 στο Wayback Machine.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία