Με την ονομασία Βασάν αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη η περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται ανατολικά της Λίμνης Τιβεριάδας, πέραν του Ιορδάνη ποταμού και νότια του όρους Ερμόν. Πρόκειται για τη σημερινή Ελ Νουκρά.

Στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο Γένεση (14:5) ήταν το βασίλειο του Ωγ, όπου κατοικούσαν γίγαντες τους οποίους κατάφερε και εξολόθρευσε ο Χοδολλογομόρ. Ακόμα, ο βασιλιάς της Ωγ νικήθηκε από τους Ισραηλίτες.

Πρωτεύουσα της Βασάν φερόταν η Ασταρώθ, άλλες σπουδαίες πόλεις της ήταν η Ασταρώθ Καρναΐμ, η Βοσόρα ή Βόσρα, η Γουλών, η Εδραΐν, η Σελά κ.ά. Η Βασάν στους βιβλικούς χρόνους φημιζόταν για τους ταύρους της.