Με την ονομασία Βασάν αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη η περιοχή της Παλαιστίνης που βρίσκεται ανατολικά της Λίμνης Τιβεριάδας, πέραν του Ιοορδάνη ποταμού και νότια του Ερμών. Πρόκειται για τη σημερινή καλούμενη Εν Νουκρά.

Στη περιοχή αυτή σύμφωνα με τη διήγηση στο βιβλίο Γένεση (14:5) ήταν το βασίλειο του Ωγ όπου κατοικούσαν γίγαντες, που όμως κατάφερε και τους εξολόθρευσε ο Χοδολλογομόρ και ότι ακόμα ο βασιλιάς της Ωγ νικήθηκε από τους Ισραηλίτες.

Πρωτεύουσα της Βασάν φερόταν η Ασταρώθ, άλλες σπουδαίες πόλεις της ήταν η Ασταρώθ Καρναΐμ, η Βοσόρα ή Βόσρα, η Γουλών, η Εδραΐν, η Σελά κ.ά. Η Βασάν στους βιβλικούς χρόνους φημιζόταν για τους ταύρους της.

ΠηγέςΕπεξεργασία