Βικιπαίδεια:Αμφισβήτηση ουδετερότητας

Τα λήμματα που συνδέονται με αυτή τη σελίδα είναι θέματα αμφισβητούμενης ουδετερότητας. Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με το πρόσωπο που προσέθεσε τη σύνδεση με αυτή τη σελίδα, το εν λόγω λήμμα δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για ουδέτερη οπτική γωνία. Δείτε τις συνδέσεις προς εδώ για τον κατάλογο των λημμάτων με αμφισβητούμενη ουδετερότητα. Για να προσθέσετε ένα λήμμα σε αυτόν τον κατάλογο, γράψτε στην αρχή του {{oυδετερότητα}}.

Παρακαλούμε προσέξτε: Το παραπάνω σήμα δείχνει πως υπάρχει συζήτηση για αυτό το θέμα, και εξαιτίας αυτού, το περιεχόμενο του λήμματος αμφισβητείται και δεν είναι σταθερό. Εάν προσθέσετε τον παραπάνω κώδικα σε ένα λήμμα το οποίο σας φαίνεται προκατειλημμένο, αλλά δεν υπάρχει πρότερη συζήτηση επ'αυτού, χρειάζεται τουλάχιστον να αφήσετε ένα σημείωμα στη σελίδα συζήτησης του λήμματος, το οποίο να περιγράφει το τι θεωρείτε εσείς απαράδεκτο μέσα στο λήμμα.


Τι είναι η ουδέτερη οπτική γωνία; Επεξεργασία

NPOV από το αγγλικό Neutral Point Of View (ουδέτερη οπτική γωνία). Ένα λήμμα NPOV είναι αυτό που έχει γραφεί χωρίς να παίρνει μια συγκεκριμένη θέση πάνω στο ζήτημα που καταπιάνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση των αμφιλεγόμενων θεμάτων από την εγκυκλοπαίδεια, στα οποία συχνά οι απόψεις και οι κρίσεις διαφέρουν. Σε μια ουδέτερη παρουσίαση, οι διαφορετικές οπτικές γωνίες παρουσιάζονται ως απόψεις κι όχι ως στοιχεία.

Δείτε το λήμμα Ουδετερότητα της Βικιπαίδειας για περαιτέρω πληροφορίες πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Τι είναι η αμφισβήτηση ουδετερότητας; Επεξεργασία

Τυχαίνει συχνά οι γράφοντες να βλέπουν τα λήμματα τους ως NPOV, ενώ άλλοι να διαφωνούν. Το ότι το λήμμα είναι θέμα μιας αμφισβήτησης NPOV δε σημαίνει απαραίτητα πως δεν είναι NPOV, αλλά απλά πως κάποιος (με το απαραίτητο τακτ και προνοητικότητα να βάλει σύνδεσμο προς εδώ από εκεί) πιστεύει πως δεν είναι NPOV.

Παρατηρήστε όμως, πως υπάρχει ένα σοβαρό επιχείρημα πως, εάν μια σελίδα είναι στο σημείο να αμφισφητείται το NPOV, τότε πολύ πιθανά δεν είναι ουδέτερη. Το νόημα εδώ είναι πως η πλευρά —που ενδιαφέρεται αρκετά ώστε να το κάνει θέμα— πιστεύει πως το λήμμα λέει κάτι με το οποίο κάποιοι θα θέλαν να διαφωνήσουν.

Πιθανώς ο μόνος λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να υπάρχει αμφισβήτηση NPOV σε ένα λήμμα που στην πραγματικότητα είναι αποδεκτά ουδέτερο, είναι όταν μία η και οι δύο διαφωνούσες πλευρές δεν καταλαβαίνουν είτε την πολιτική ουδετερότητας, είτε δεν ξέρουν αρκετά για το θέμα ώστε να συνειδητοποιήσουν πως τελικά δεν έχει ειπωθεί τίποτα αμφιλεγόμενο. Για παράδειγμα, οι ιδεολόγοι, εάν τους παρουσιαστεί ένα λήμμα με παραδειγματική ουδετερότητα (όπως προστάζει η πολιτική μας), θα θεωρήσουν το λήμμα μεροληπτικό ακριβώς επειδή δεν αντικατοπτρίζει τις δικές τους προκαταλήψεις αρκετά. Κατά πάσα πιθανότητα, τέτοια πρόσωπα απλά δεν καταλαβαίνουν την πολιτική ουδετερότητας (NPOV).

Συνδέοντας ένα λήμμα με αυτή τη σελίδα, ο διαφωνών μπορεί να εκφράσει την ανησυχία του χωρίς να αναστατώσει περιττά τους δημιουργούς ή συντηρητές του λήμματος, και χωρίς να ξεκινήσει διαμάχη. Άλλοι βέβαια μπορεί να πιστεύουν πως το να συνδεθείς με αυτή τη σελίδα εδώ απλά αναβάλλει τη διαφωνία. Αυτό όμως μπορεί να είναι και καλό, εάν φαίνεται πως χρειάζεται λίγος χρόνος για να "ηρεμήσουν τα πνεύματα".

Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως η αμφισβήτηση ουδετερότητας (NPOV) είναι ένα προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης, και πρέπει να ακολουθείται από συνεισφορές στο εν λόγω λήμμα έτσι ώστε αυτό να βρεθεί σε κατάσταση στην οποία ο κόσμος να συμφωνεί πως είναι ουδέτερο.

Ποια θέματα είναι υπό συζήτηση; Επεξεργασία

Οι συγγραφείς ενός λήμματος θα συζητήσουν συχνά το περιεχόμενό του στη συζήτηση του λήμματος . Εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κανείς εκεί επιστρέφοντας στο υπό συζήτησιν λήμμα και ακολουθώντας τον σύνδεσμο συζήτηση από το μενού (πάνω από το λήμμα).

Πώς μπορεί να διαφωνήσει κανείς με την ουδέτερη οπτική γωνία (NPOV); Επεξεργασία

Οι περισσότερες αμφισβητήσεις για το αν κάτι είναι NPOV οφείλονται σε μια απλή σύγχυση: η μία πλευρά πιστεύει ότι το "X" είναι γεγονός, και —αυτό το τμήμα είναι λάθος (βλ. δεύτερο παράδειγμα παρακάτω)— αν κάποιος ισχυρισμός αποτελεί γεγονός είναι συνεπώς ουδέτερος. Η άλλη πλευρά είτε αρνείται ότι το "X" είναι γεγονός, ή ότι θα έπρεπε να συμφωνούν όλοι ότι είναι γεγονός. Σε μια τέτοια αμφισβήτηση, η πρώτη πλευρά χρειάζεται να ξαναδιαβάσει την πολιτική ουδετερότητας. Ακόμη και αν κάτι είναι γεγονός, ή θεωρείται γεγονός, αυτό δε σημαίνει ότι το σύνολο της δήλωσης που προκύπτει από το γεγονός είναι ουδέτερο.

Η ουδετερότητα είναι η παρουσίαση ακόμη και διαφορετικών εκδοχών του τι είναι ή αντιπροσωπεύουν τα γεγονότα. Δεν έχει καθόλου σημασία πόσο πεπεισμένοι είμαστε ότι τα γεγονότα μας είναι γεγονότα. Αν ένας σημαντικός αριθμός άλλων ενδιαφερομένων πλευρών πραγματικά διαφωνεί μαζί μας, άσχετα με το πόσο λανθασμένες θεωρούμε τις απόψεις τους, η πολιτική της ουδετερότητας υπαγορεύει να αναδιαμορφωθεί το λήμμα ως δίκαια παρουσίαση μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί ένα λήμμα NPOV. Ορισμένα παραδείγματα είναι:

  • Το λήμμα μπορεί να είναι απλά προκατειλημμένο, και να εκφράζει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα ως γεγονότα.
  • Ενώ είναι πιθανό να παρουσιάζονται όλα τα γεγονότα με ορθό τρόπο, η ίδια η επιλογή (και προβολή) των γεγονότων μπορεί να οδηγήσει ένα λήμμα σε προκατειλημμένη παρουσίαση.
  • Σε ορισμένες απόψεις, αν και δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα, μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και χώρος σε σχέση με κάποιες άλλες.
  • Το κείμενο και ο τρόπος γραφής είναι πιθανό να υπονοούν ότι η μία άποψη είναι ορθότερη από την άλλη.
  • Το θέμα του τίτλου του λήμματος είναι δυνατόν να υπονοεί μια ιδιαίτερη άποψη.
  • Ο τύπος της ανάλυσης των γεγονότων μπορεί, επίσης, να υπερτονίζει την ακρίβεια μιας ιδιαίτερης άποψης έναντι άλλων εξίσου έγκυρων αναλύσεων.
  • Η άποψη του συγγραφέα αναφέρεται ή είναι εμφανής.
  • Εναλλακτικές απόψεις συγκρίνονται με δημοσκοπικούς όρους.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ουδετερότητα; Επεξεργασία

Η συζήτηση με τους άλλους συγγραφείς που συνεισφέρουν είναι ένας πολυ καλός τρόπος για να ανακαλύψει κανείς γιατί υπάρχει αμφισβήτηση επί της ουδετερότητας ενός λήμματος. Ιδέες και απόψεις είναι δυνατόν να μοιραστούν και τελικά το υπό αμφισβήτησιν γεγονός ή άποψη μπορεί να διορθωθεί αν είναι λανθασμένο ή, όταν υπάρχουν αντιθετικές απόψεις, να παραπέμψει κανείς σε διάφορες έγκυρες πηγές στο λήμμα.

Οι ιστορικοί συχνά παραπέμπουν σε πολλές πηγές σε βιβλία. Οι συγγραφείς της Βικιπαίδειας μποορύν να κάνουν το ίδιο, παρέχοντας στους αναγνώστες ένα ευρύ φάσμα απόψεων και γνωμών.

Δείτε επίσης Επεξεργασία