Βικιπαίδεια:Απονομή αστεριών

Απονομή Αστεριών
Το Αστέρι της Συνεισφοράς
Το Αστέρι των Διαγραφών
Το Αστέρι του Σκληρά Εργαζόμενου
Το Μικρό Αστέρι
Το Αστέρι της Ευγένειας
Το Αστέρι της Επιμέλειας
Το Σουρεαλιστικό Αστέρι
Το Αστέρι του Ακούραστου Συγγραφέα
Το Αστέρι του Φωτογράφου
Το Αστέρι του Σχεδιαστή
Το Αστέρι του Βικι-προστάτη
Το Αστέρι του Αντι-βανδαλισμού
Το Αστέρι της Συνεργασίας
Το Αστέρι του Διαμεσολαβητή
Το Αστέρι της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το Αστέρι κατά του Εκφοβισμού

Η απονομή αστεριών είναι ένα έθιμο της Βικιπαίδειας, σύμφωνα με το οποίο, όποιος κρίνει ότι ένας συντάκτης έχει κάποια ιδιαίτερα αξιόλογη συνεισφορά, του απονέμει ένα αστέρι. Αυτό γίνεται με το να τοποθετήσει την εικόνα ενός αστεριού στη σελίδα συζήτησης του συντάκτη, με κάποιο σχόλιο που να εξηγεί και το λόγο.

Σε ένα περιβάλλον όπως η Βικιπαίδεια, η αναγνώριση της δουλειάς ενός ανθρώπου, έστω και με αυτό τον απλό τρόπο, είναι πολύ σημαντική.

Αστέρια προς απονομή Επεξεργασία

Το Αστέρι της Συνεισφοράς Επεξεργασία

Το αστέρι αυτό απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης απέναντι στην σημαντική συνεισφορά ενός χρήστη της Βικιπαίδειας. Αφορά συνήθως στην συνολική συνεισφορά που μπορεί να έχει κάποιος χρήστης.

Το Αστέρι των Διαγραφών Επεξεργασία

Πολλές φορές, η αφαίρεση ολόκληρων τμημάτων ενός λήμματος είναι αναγκαία για την βελτίωσή του. Το αστέρι αυτό απονέμεται σε χρήστες των οποίων οι διαγραφές, οι απαλοιφές ή ακόμα και οι επαναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση ενός λήμματος ή στην διατήρηση της ποιότητάς του.

Το Αστέρι του Σκληρά Εργαζόμενου Επεξεργασία

Το Αστέρι του Σκληρά Εργαζόμενου απονέμεται σε χρήστες που αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί σκληρά πάνω σε συγκεκριμένους τομείς της Βικιπαίδειας (π.χ λήμματα κοινής θεματολογίας ή λήμματα που αφορούν στη λειτουργία ή την πολιτική της Βικιπαίδειας).

Το Μικρό Αστέρι Επεξεργασία

Συχνά, οι μικρές αλλαγές στην επεξεργασία λημμάτων αντιμετωπίζονται και ως αλλαγές μικρότερης αξίας. Το Μικρό αστέρι απονέμεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης απέναντι σε χρήστες που συνεισφέρουν με μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές.

Το Αστέρι της Ευγένειας Επεξεργασία

Το αστέρι αυτό απονέμεται σε όσους χρήστες συμπεριφέρονται με ευγενικό τρόπο σε άλλους χρήστες, είτε παρέχοντας πληροφορίες σε νέους χρήστες, είτε βοηθώντας με οποιοδήποτε τρόπο άλλους Βικιπαιδιστές.

Το Αστέρι της Επιμέλειας Επεξεργασία

Το Αστέρι της Επιμέλειας απονέμεται σε κάποιον χρήστη με σημαντική συνεισφορά στην επιμέλεια ενός ή περισσότερων λημμάτων. Η επιμέλεια μπορεί να περιλαμβάνει τόσο την εμφάνιση (π.χ δημιουργία ενοτήτων ή προσθήκη φωτογραφικού υλικού) όσο και το περιεχόμενο (π.χ διόρθωση ορθογραφικών λαθών ή βελτίωση στην έκφραση).

Το Σουρεαλιστικό Αστέρι Επεξεργασία

Το Σουρεαλιστικό Αστέρι απονέμεται σε κάποιον χρήστη, όταν προσθέτει λήμματα πολύ ιδιαίτερης θεματολογίας, περίεργα ή απρόβλεπτα, γραμμένα ωστόσο με τρόπο που να συμβαδίζει με την πολιτική συγγραφής της Βικιπαίδειας.

Το Αστέρι του Ακούραστου Συγγραφέα Επεξεργασία

Το Αστέρι του Ακούραστου Συγγραφέα απονέμεται σε χρήστες της Βικιπαίδειας με σημαντική συνεισφορά στην συγγραφή πολλών και ποιοτικών λημμάτων.

Το Αστέρι του Φωτογράφου Επεξεργασία

Το Αστέρι του Φωτογράφου απονέμεται σε Βικιπαιδιστές με σημαντική συνεισφορά στην δημιουργία φωτογραφιών, οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της Βικιπαίδειας.

Το Αστέρι του Σχεδιαστή Επεξεργασία

Το Αστέρι του Σχεδιαστή απονέμεται σε όσους χρήστες συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία γραφικών αρχείων, είτε πρωτότυπων είτε βασισμένων σε προηγούμενες εκδόσεις (π.χ δημιουργία χαρτών στα ελληνικά).

Το Αστέρι του Βικι-προστάτη Επεξεργασία

Το Αστέρι του Βικι-προστάτη απονέμεται σε όσους προστατεύουν την Βικιπαίδεια από συνεισφορές που έχουν σκοπό να την εκμεταλλευτούν, είτε ως μέσο διαφήμισης είτε για την διασπορά λανθασμένων ή προπαγανδιστικών πληροφοριών. Απονέμεται ακόμα σε χρήστες που καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για την απομάκρυνση υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Αστέρι του Αντι-βανδαλισμού Επεξεργασία

Το Αστέρι του Αντι-βανδαλισμού απονέμεται σε χρήστες που συνεισφέρουν σημαντικά στον περιορισμό βανδαλισμών π.χ. μέσω της επαναφοράς σελίδων που έχουν υποστεί βανδαλισμό ή μέσω της διαδικασίας φραγής χρηστών που προκαλούν βανδαλισμούς.

Το Αστέρι της Συνεργασίας Επεξεργασία

Το Αστέρι της Συνεργασίας απονέμεται σε χρήστες που έχουν επιδείξει ικανότητα συνεργασίας με άλλους χρήστες πάνω στη διαμόρφωση ενός λήμματος. Μπορεί επίσης να απονεμηθεί σε όποιον χρήστη συνεισφέρει εποικοδομητικά κατά την συζήτηση για ένα λήμμα.

Το Αστέρι του Διαμεσολαβητή Επεξεργασία

Το Αστέρι του Διαμεσολαβητή απονέμεται σε χρήστες που έχουν επιδείξει ικανότητα συντονισμού και διαμεσολάβησης μεταξύ άλλων χρηστών πάνω στη διαμόρφωση ενός λήμματος.

Αστέρια θεματικών λημματογραφήσεων Επεξεργασία

Πρόκειται για αστέρια που απονέμονται στους χρήστες που συνεισφέρουν στις θεματικές λημματογραφήσεις:

Το Αστέρι της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Επεξεργασία

Το Αστέρι της Πολιτιστικής Κληρονομιάς απονέμεται σε χρήστες που έχουν συνεισφέρει ή έχουν γράψει ένα λήμμα στη θεματική λημματογράφηση σχετικά με την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Το Αστέρι κατά του Εκφοβισμού Επεξεργασία

Το Αστέρι κατά του Εκφοβισμού απονέμεται σε χρήστες που έχουν συνεισφέρει ή έχουν γράψει ένα λήμμα στη θεματική λημματογράφηση κατά του Εκφοβισμού.

Άλλα βραβεία Επεξεργασία

Παράλληλα με τα παραπάνω αστέρια, τα οποία απονέμονται σε χρήστες με μακρά διάρκεια ανάλογης προσφοράς, υπάρχουν και άλλα βραβεία που μπορούν να απονέμονται σε χρήστες για συγκεκριμένους λόγους.

Εξαιρετικός νέος χρήστης Επεξεργασία

Το βραβείο του Εξαιρετικού νέου χρήστη απονέμεται σε νέους χρήστες της Βικιπαίδειας, οι οποίοι επιδεικνύουν αξιοσημείωτη συνεισφορά σε αντιπαραβολή με το βαθμό εμπερίας τους.

Το Βραβείο Επιλεγμένων Λημμάτων Επεξεργασία

Το Βραβείο Επιλεγμένων Λημμάτων απονέμεται σε χρήστες που Βικιπαίδεια:έχουν σημαντική συνεισφορά σε τρία ή περισσότερα επιλεγμένα ή προβεβλημένα λήμματα.

Αυτοσχέδια αστέρια Επεξεργασία

Αστέρια που σχεδιάζονται ειδικά για την περίπτωση της συγκεκριμένης απονομής. Συνηθίζονται από χρήστες που δεν τους αρέσουν οι έτοιμες λύσεις, αλλά προτιμούν "σπιτικά" αστέρια, φτιαγμένα από τους ίδιους.

Τρόπος απονομής Επεξεργασία

Για την απονομή ενός αστεριού ή ενός βραβείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο που αντιστοιχεί στο αστέρι ή το βραβείο της επιλογής σας, γράφοντας το λόγο για τον οποίο βραβεύετε ένα χρήστη. Για παράδειγμα, ο κώδικας [[Αρχείο:Original_Barnstar_Hires.svg|left|thumb|Ο χρήστης Α απονέμει στον χρήστη Β το Αστέρι της Συνεισφοράς, για το σύνολο της προσφοράς του.]] μεταφράζεται:

 
Ο χρήστης Α απονέμει στον χρήστη Β το Αστέρι της Συνεισφοράς, για το σύνολο της προσφοράς του.