Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Γεωγραφικές Συντεταγμένες

(Ανακατεύθυνση από Βικιπαίδεια:ΓΣ)
Επιχείρηση
Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Αυτή η επιχείρηση έχει σκοπό την δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση της τοποθέτησης πληροφοριών και ειδικότερα γεωγραφικών συντεταγμένων σε λήμματα και των διάφορων τρόπων εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριών. Επί του παρόντος υπάρχουν 11248 λήμματα με γεωγραφικές συντεταγμένες.

 • Υιοθέτηση ενός ή πολλών προτύπων για την τοποθέτηση γεωγραφικών συντεταγμένων σε λήμματα, με δυνατή την χρήση τόσο από τους αναγνώστες όσο και από ειδικευμένο λογισμικό.
 • Συντήρηση και ενημέρωση της ειδικής σελίδας στην οποία παραπέμπονται οι αναγνώστες όταν κάνουν κλικ σε ένα σύνδεσμο γεωγραφικών συντεταγμένων.
 • Διερεύνηση τρόπων άντλησης των πληροφοριών από άλλες βικιπαίδειες (μέσω interwiki) και ελεύθερες βάσεις δεδομένων και καταχώρησή τους από bots.
 • Διερεύνηση τρόπων εκμετάλλευσης των πληροφοριών εντός της Βικιπαίδειας, π.χ. με την προβολή αυτόματα δημιουργημένων χαρτών.
 • Διερεύνηση τρόπων εκμετάλλευσης των πληροφοριών από εφαρμογές εκτός της Βικιπαίδειας όπως το World Wind και το Google Earth.

Συγγενικές επιχειρήσεις Επεξεργασία

Νέο πρότυπο Επεξεργασία

Το {{coord}} αντικαθιστά τα παλιότερα πρότυπα προσφέροντας όλες τις προηγούμενες λειτουργίες που απαιτούσαν διαφορετικά πρότυπα.

Χρήση:

{{coord|πλάτος|μήκος|παράμετροι συντεταγμένων|παράμετροι προτύπου}}
{{coord|dd|N/S|dd|E/W|παράμετροι συντεταγμένων|παράμετροι προτύπου}}
{{coord|dd|mm|N/S|dd|mm|E/W|παράμετροι συντεταγμένων|παράμετροι προτύπου}}
{{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|παράμετροι συντεταγμένων|παράμετροι προτύπου}}


όπου:

 • πλάτος και μήκος= το αντίστοιχο σε δεκαδική μορφή (απαραίτητη η χρήση έστω και μηδενικού δεκαδικού σημείου π.χ. 33.0) με αγγλική στίξη (τελεία αντί κόμμα)
 • dd=μοίρες, mm=πρώτα λεπτά, ss=δευτερόλεπτα, N/S=Βόρειο ή νότιο πλάτος, E/W=Ανατολικό ή δυτικό μήκος.

Προαιρετικές παράμετροι Επεξεργασία

παράμετροι συντεταγμένων Επεξεργασία

οι παράμετροι συντεταγμένων αναγνωρίζονται από την παρουσίαση χαρτών και δίνονται με την μορφή παράμετρος:τιμή και διαχωρίζονται μεταξύ τους με κάτω παύλα _. Συνηθισμένες παράμετροι συντεταγμένων είναι οι type (τύπος τόπου), region (περιοχή) και scale (κλίμακα).

type:T

Καθορίζει τον τύπο του μέρους έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη απεικόνιση του σημείου.

country χώρα (π.χ. "type:country") 1:10,000,000
state Πολιτεία (όπου ισχύει, όπως δηλαδή στις ΗΠΑ) 1:3,000,000
adm1st Διοικητική διαίρεση χώρας, 1ο επίπεδο (περιφέρεια, επαρχία) 1:1,000,000
adm2nd Διοικητική διαίρεση χώρας, 2ο επίπεδο 1:300,000
city(pop) Πόλη, κωμόπολη ή χωριό με οριζόμενο πληθυσμό. Κόμματα αγνοούνται, δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. 1:30,000 ... 1:300,000
city Πόλη, κωμόπολη ή χωριό χωρίς οριζόμενο πληθυσμό. Θα μεταχειριστεί ως μικρή πόλη. 1:100,000
airport αεροδρόμιο 1:30,000
mountain βουνό 1:100,000
isle νησί 1:100,000
waterbody Κόλποι, φιόρδ, λίμνες, παγετώνες, εσωτερικές θάλασσες... 1:100,000
landmark Πολιτιστικά μνημεία, κτίρια ειδικού ενδιαφέροντος, τουριστικά αξιοθέατα και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. 1:10,000
region:XX

Δίνει τον κωδικό ISO 3166 για μια περιοχή έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσφορά εξειδικευμένων χαρτών για αυτή την περιοχή. Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ISO 3166-1 π.χ. region:CY για τοποθεσίες στην Κύπρο. Είναι δυνατή και η χρήση υποκωδικών ISO 3166-2, π.χ. region:CY-05 για τοποθεσίες στην Επαρχία Λεμεσού.

scale:DDDDD

Επιβάλει όπου είναι δυνατό την χρήση συγκεκριμένης κλίμακας χαρτών, ανεξάρτητα από τον τύπο περιοχής που έχει δοθεί.

παράμετροι προτύπου Επεξεργασία

οι παράμετροι προτύπου αναγνωρίζονται από το ίδιο το πρότυπο και δίνονται με την μορφή περάμετρος=τιμή και διαχωρίζονται μεταξύ τους με τον χαρακτήρα πίπα |. Οι δεκτοί παράμετροι είναι display, name και format.

Η παράμετρος display (εμφάνιση) μπορεί να είναι:

display=inline - Εμφάνιση των συντεταγμένων στην ροή του κειμένου (προεπιλογή)
display=title - Εμφάνιση των συντεταγμένων στον τίτλο του λήμματος.
display=inline,title - Εμφάνιση των συντεταγμένων ταυτόχρονα στην ροή του κειμένου και στον τίτλο του λήμματος.

Σημείωση: η χρήση της τιμής title υποδηλώνει ότι οι συντεταγμένες αφορούν το λήμμα και όχι απλά τοποθεσίες που αναφέρονται στο λήμμα.

Η παράμετρος format μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβάλλει την εμφάνιση των συντεταγμένων σε μορφή δεκαδική ή μπδ για όλους τους αναγνώστες.

Η παράμετρος name μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σημειώσει με ένα όνομα τις εντός κειμένου συντεταγμένες για εμφάνιση σε υπηρεσίες χαρτών και άλλες εξωτερικές χρήσεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συντεταγμένες στον τίτλο του λήμματος ή εντός κουτιών πληροφοριών, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις το όνομα υπονοείται από τον τίτλο του λήμματος.

Εύρεση συντεταγμένων Επεξεργασία

Για να βρείτε τις συντεταγμένες ενός σημείου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Earth ή το World Wind. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google Maps και άλλες υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν. Καλύτερα εργαλεία για αυτή την περίπτωση είναι δύο:

 • Geolocator στα ελληνικά: Βγάζει πρότυπα coord όπως ακριβώς τα χρησιμοποιούμε στην ελληνική βικιπαίδεια, και μάλιστα ορίζει σωστά και αυτόματα το region=GR (ή οποιοδήποτε άλλο).
 • geonames.org: Δείχνει όλα τα σημεία που περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων του GEOnet Names Server. Στο http://earth-info.nga.mil/gns/html/namefiles.htm μπορείς να βρεις και τους πίνακες για κάθε χώρα. Δυστυχώς ο ελληνικός πίνακας περιλαμβάνει τα ονόματα μόνο σε λατινική μεταγραφή αλλά αν ξέρεις τι ψάχνεις δεν είναι πρόβλημα. Ωστόσο είναι αρκετά πλήρης βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ονόματα ακόμη και για βραχονησίδες (λογικό αφού είναι για στρατιωτική χρήση). Ακόμη και η αναζήτηση δουλεύει, μόνο που είναι δύσκολη για εμάς γιατί τα ονόματα περιλαμβάνουν τονισμένους λατινικούς χαρακτήρες (áéú).

Επίσης:

 • giswiki: Αντίστοιχο με το Geolocator, περισσότερο όμως για την αγγλική Βικιπαίδεια.
 • Falling Rain: Κατάλογος τοποθεσιών με γεωγραφικές συντεταγμένες, υψόμετρο, και αρχείο μετεωρολογικών στοιχείων (οι αριθμοί πληθυσμού είναι λάθος). Προφανώς πρόκειται για στοιχεία του gns.
 • geodata.gov.gr: Γεωγραφικές συντεταγμένες οικισμών της Ελλάδας. Περιλαμβάνει 5.901 οικισμούς που αντιστοιχούν σε δήμους και κοινότητες πριν την εφαρμογή του Νόμου Καποδίστρια. Τα δεδομένα προέρχονται από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και διαθέτονται με Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0).
  Ο ευκολότερος τρόπος χρήσης τους είναι κατεβάζοντάς τα σε μορφή στρώματος KML για το Google Earth. Απλά αποσυμπιέζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας και το ανοίγετε με διπλό κλικ.

Εναλλακτικά μπορείτε να βασιστείτε στις συντεταγμένες που δίνονται στα αντίστοιχα λήμματα της αγγλικής ή άλλης βικιπαίδειας. Πηγαίνετε στο αντίστοιχο λήμμα, πατήστε τον σύνδεσμο συντεταγμένων και κάντε copy&paste το έτοιμο πρότυπο {{coord|...}} που δίνεται στο κάτω μέρος της σελίδας (ενότητα Mark-up). (Σημείωση: Σε πολλά λήμματα της αγγλικής βικιπαίδειας οι συντεταγμένες δεν βρίσκονται στην κορυφή της σελίδας αλλά μέσα στο κουτί πληροφοριών.)

Οδηγίες ακρίβειας Επεξεργασία

Ανεξάρτητα από το πώς βρίσκονται οι συντεταγμένες, εξετάστε την ακρίβεια που ορίζεται σε ένα λήμμα της Βικιπαίδειας. Υπάρχουν αξιόπιστες δευτερογενείς πηγές για ορισμένες τοποθεσίες. Χωρίς αξιόπιστη πηγή, όσο μεγαλύτερο είναι το αντικείμενο που χαρτογραφείται, τόσο λιγότερο ακριβείς πρέπει να είναι οι συντεταγμένες. Οι πόλεις πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια μοιρών, λεπτών και δευτερολέπτων για να τηρούν τους ιστορικούς κανόνες. Όταν χρησιμοποιείται η οδηγία «ποιες συνντεγμένες να χρησιμοποιηθού», οι μοίρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα ή η d.dddd είναι η προεπιλογή. Για να προσδιορίσετε ένα συγκεκριμένο σημείο στην πόλη, όπως ένα κτίριο, απαιτείται γενικά ακρίβεια έως μοίρα-λεπτά-δευτερόλεπτα ή d.dddd° εάν χρησιμοποιούνται δεκαδικές μοίρες. Στην περίπτωση αντικειμένων όπως σιντριβάνια ή αγάλματα, μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε d°m's.s" or d.ddddd°. Θα πρέπει να αποφεύγετε υψηλότερες ακρίβειες, καθώς υπερβαίνουν κατά πολύ την ακρίβεια των πολιτικών GPS και των υπηρεσιών διαδικτυακής χαρτογράφησης. (Χρήση ακρίβειας 4 μέτρων ως εκτίμηση για πολιτικό GPS: Ανάλογα με τη μορφή συντεταγμένων και το γεωγραφικό πλάτος, οι επόμενες υψηλότερες ακρίβειες υπερβαίνουν την ακρίβεια κατά έναν παράγοντα κάπου μεταξύ 13 και 72.)

Ένας γενικός κανόνας είναι να δίνεται ακρίβεια περίπου το ένα δέκατο του μεγέθους του αντικειμένου, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για πρόσθετη ακρίβεια. Οι υπερβολικά ακριβείς συντεταγμένες μπορεί να είναι παραπλανητικές υπονοώντας ότι το αντικείμενο είναι μικρότερο από ό, τι είναι πραγματικά.

Δεν υπάρχει καθορισμένος τρόπος προσδιορισμού του μεγέθους των αντικειμένων και τα όρια πολλών γεωγραφικών αντικειμένων δεν είναι σαφώς καθορισμένα ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Η διαφορά σπάνια επηρεάζει την προτεινόμενη ακρίβεια συντεταγμένων, οπότε μια τραχειά εκτίμηση μεγέθους είναι συνήθως επαρκής. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του αντικειμένου είναι πάντα γραμμικό (μονοδιάστατο), όχι μέτρηση περιοχής.

Στις δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες αναπαραστάσεις συντεταγμένων, μοίρες-λεπτά-δευτερόλεπτα και δεκαδικές μοίρες, η ακρίβεια είναι, ως χρήσιμη προσέγγιση:

Μορφή μοίρες-λεπτά-δευτερόλεπτα
Ακρίβεια Διαφ. στον ισημερινό Διαφ. στις 30° Διαφ. στις 45° Διαφ. στις 60°
111 km 96.4 km 78.7 km 55.7 km
1′ 1.85 km 1.61 km 1.31 km 0.93 km
0.1′ 185 m 161 m 131 m 93 m
0.01′ 18.5 m 16.1 m 13.1 m 9.3 m
1′′ 31 m 27 m 22 m 15 m
0.1′′ 3.1 m 2.7 m 2.2 m 1.5 m
Μορφή δεκαδικών μοιρών
Ακρίβεια Διαφ. στον ισημερινό Διαφ. στις 30° Διαφ. στις 45° Διαφ. στις 60°
111 km 96.4 km 78.7 km 55.7 km
0.1° 11 km 9.64 km 7.87 km 5.57 km
0.01° 1.1 km 964 m 787 m 557 m
0.001° 110 m 96.4 m 78.7 m 55.7 m
0.0001° 11 m 9.64 m 7.87 m 5.57 m
0.00001° 1.1 m 96.4 cm 78.7 cm 55.7 cm

Οι τιμές στον πίνακα δίνουν αποστάσεις στην κατεύθυνση ανατολής-δύσης που αντιστοιχούν σε μια μικρή αλλαγή στο μήκος, σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Μπορείτε να λάβετε τις στήλες του ισημερινού του πίνακα ως έναν πρόχειρο οδηγό για αποστάσεις προς την κατεύθυνση βορρά-νότου που αντιστοιχούν σε μια μικρή αλλαγή στο γεωγραφικό πλάτος, καθώς διαφέρουν μόνο λίγο σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη. Για απλότητα, ωστόσο, η ακρίβεια του πλάτους αντιγράφεται συνήθως από αυτήν του γεωγραφικού μήκους.

Χρήση εντός Βικιπαίδειας Επεξεργασία

 
Το λήμμα Θεσσαλονίκη με ενσωματωμένο χάρτη

Ένας τρόπος χρήσης αυτών των πληροφοριών είναι η αυτόματη δημιουργία χαρτών παρόμοιων με το Google Maps και το OpenStreetMap και με ενσωματωμένους συνδέσμους προς λήμματα της Βικιπαίδειας. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή στην αγγλική και κάποιες άλλες βικιπαίδειες. Για την εφαρμογή της παρουσίασης αυτομάτων χαρτών στην Ελληνική Βικιπαίδεια, δείτε #Βοηθητικά.

Χρήση εκτός Βικιπαίδειας Επεξεργασία

 
H Ουάσινγκτον στο πρόγραμμα World Wind με συνδέσμους προς λήμματα στην Αγγλική Βικιπαίδεια.

Με άντληση των πληροφοριών από λήμματα της Βικιπαίδειας είναι δυνατή η τοποθέτηση συνδέσμων προς τα αντίστοιχα λήμματα μέσα σε λογισμικό που προβάλει χάρτες/δορυφορικές εικόνες όπως το World Wind της NASA ή το Google Earth.

Επίσης σύνδεσμοι προς τα λήμματα επάνω σε χάρτη εμφανίζονται και σε κάποιους ιστότοπους. Ορισμένοι από αυτούς εκτός από πληροφορίες από την Ελληνική Βικιπαίδεια εμφανίζουν σύνδεσμους προς αυτή με πληροφορίες που προκύπτουν από τον συνδυασμό γεωγραφικών πληροφοριών σε άλλες βικιπαίδειες και interwiki. Παραδείγματα:

 • Google Maps μέσω βάσης δεδομένων που ανανεώνεται, από το project Wikipedia World.
 • PinToMap Και με κατηγοριοποίηση είδους του τόπου π.χ. οικισμοί, βουνά, αεροδρόμια.
 • Geonames Με επιλογή Wikipedia → more languages → Ελληνικά εμφανίζονται σύνδεσμοι προς ελληνικά λήμματα.Αριθμός λημμάτων που περιέχουν το πρότυπο Coord
Ημερομηνία Λήμματα
15 Οκτωβρίου 2007 1.745
22 Νοεμβρίου 2007 1.968
13 Δεκεμβρίου 2007 2.084
5 Απριλίου 2008 2.274
4 Αυγούστου 2008 2.468
30 Νοεμβρίου 2008 2.694
5 Ιανουαρίου 2009 3.379
16 Φεβρουαρίου 2009 4.000
24 Οκτωβρίου 2010 5.288
20 Μαΐου 2011 5.768
13 Δεκεμβρίου 2011 6.892
5 Μαΐου 2012 7.459
8 Δεκεμβρίου 2012 8.987
Σήμερα 11248
 • Οκτώβριος 2007: Για την προικοδότηση του εγχειρήματος ο Χρήστης:Geraki ετοίμασε ένα κατάλογο με στοιχεία που τα πέρασε με την χρήση του Gerakibot. Λεπτομέρειες φαίνονται στο Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Γεωγραφικές Συντεταγμένες/Αυτόματη εισαγωγή. Εφαρμόστηκε σε περίπου 1740 λήμματα.
 • 22 Νοεμβρίου 2007: Μέσω του Gerakibot τα παλιά πρότυπα στον τίτλο αντικαταστάθηκαν στα λήμματα από το {{coord}} (περίπου 100 λήμματα). Όπου υπήρχε λάθος εφαρμογή των παλιών προτύπων η αντικατάσταση έγινε χειροκίνητα με ταυτόχρονη διόρθωση των λαθών.

Συμμετέχοντες Επεξεργασία

Οι παρακάτω χρήστες ασχολούνται με το εγχείρημα και μπορείτε να τους απασχολήσετε για συμβουλές ή επίλυση προβλημάτων.

Επεξεργασία

Το παρακάτω κουτί χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες για να δείξουν την ενασχόλησή τους με την επιχείρηση.

  Αυτός ο χρήστης συμμετέχει στην Επιχείρηση Γεωγραφικές Συντεταγμένες{{Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Γεωγραφικές Συντεταγμένες/Userbox}}

Βοηθητικά Επεξεργασία

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσθέσουν βοηθητικές λειτουργίες για τον λογαριασμό τους προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα στην προσωπική τους σελίδα javascript:

/// Geo
mw.loader.load("//el.wikipedia.org/w/index.php?title=User:Geraki/geo.js&action=raw&ctype=text/javascript");

Προς το παρόν περιλαμβάνει επιπλέον κουμπιά στην φόρμα επεξεργασίας κώδικα

 •   για την προσθήκη του προτύπου coord σε σελίδες.
 •   για την προσθήκη συνδέσμου maplink
 •   για την προσθήκη χάρτη maframe

WikiMiniAtlas Επεξεργασία

 
Το λήμμα Θεσσαλονίκη με WikiMiniAtlas.

Η επέκταση WikiMiniAtlas έχει ενεργοποιηθεί ως πρόσθετο εργαλείο στις προσωπικές προτιμήσεις κάθε χρήστη. Προσθέτει ένα εικονίδιο ( ) δίπλα από τις συντεταγμένες, που εμφανίζει ένα διαδραστικό χάρτη της αντίστοιχης περιοχής. Πρόκειται για την αντίστοιχη λειτουργία που υπάρχει στην αγγλική Βικιπαίδεια. Πλέον περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς λήμματα της Ελληνικής Βικιπαίδειας.

Ενσωματωμένος χάρτης OSM Επεξεργασία

Επιπλέον προς το WikiMiniAtlas, στις συντεταγμένες τίτλου ενός λήμματος εμφανίζεται δεξιά του ο σύνδεσμος [χάρτης], ο οποίος πατώντας τον, εμφανίζει ένα ενσωματωμένο στην σελίδα χάρτη, με πλήρες πλάτος, με περιεχόμενο που προέρχεται από το OpenStreetMap και σημεία από την Βικιπαίδεια.

Σχετικές επιχειρήσεις Επεξεργασία

Σύνδεσμοι Επεξεργασία