Βικιπαίδεια:Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας

Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας

Ο Μήνας Ασίας στη Βικιπαίδεια είναι πολύγλωσσος μαραθώνιος επεξεργασιών με στόχο την οικοδόμηση κατανόησης για τις ασιατικές κοινότητες της Βικιπαίδειας. Λαμβάνοντας χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2022, ο σκοπός του Μήνα Ασίας στην Ελληνική Βικιπαίδεια είναι η βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των λημμάτων με θέματα σχετικά με την Ασία.

Για περισσότερη βοήθεια για την εγγραφή και δημιουργία λήμματος από ενδιαφερόμενους χρήστες που χρησιμοποιούν κινητές συσκευές, διαβάστε εδώ.

Κανόνες

Με απλά λόγια: Δημιουργήστε νέα λήμματα σχετικά με την Ασία (τοποθεσίες, πρόσωπα, πολιτισμός κτλ.), μεγέθους τουλάχιστον 3.000 bytes και 300 λέξεων, με επαρκή παράθεση πηγών, στη διάρκεια του Νοεμβρίου 2022. Οι απλές λίστες δεν προσμετρώνται. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή ενός λήμματος στο Διαγωνισμό «Μήνας Ασίας της Βικιπαίδειας» θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Το λήμμα θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί εξ αρχής από εσάς (δηλαδή δεν προσμετράται η επέκταση μικρών λημμάτων) μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2022 (00:00 UTC) και της 30ής Νοεμβρίου 2022 (23:59 UTC).
 • Το λήμμα θα πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος 3.000 bytes και 300 λέξεις (εξαιρουμένων των κουτιών πληροφοριών, των προτύπων κ.ο.κ.).
 • Το λήμμα θα πρέπει να καλύπτεται από τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας της Βικιπαίδειας.
 • Το λήμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αριθμό παραπομπών/πηγών/αναφορών. Περιεχόμενο που μπορεί να αμφισβητηθεί θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμο μέσω των πηγών που συμπεριλαμβάνονται εντός του λήμματος.
 • Το λήμμα δεν θα πρέπει να αποτελεί αμιγώς μετάφραση με αυτοματοποιημένο εργαλείο και θα πρέπει να διαθέτει επαρκώς ποιοτικό ύφος, ορθογραφία και λεξιλόγιο.
 • Δεν θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το λήμμα (να μην υπάρχει αμφιβολία σχετικά με θέματα εγκυκλοπαιδικότητας και παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων).
 • Το λήμμα δεν θα πρέπει να είναι μία σκέτη λίστα, με εξαίρεση τις «Προβεβλημένες Λίστες» στις Βικιπαίδειες που αυτές υποστηρίζονται.
 • Το λήμμα θα πρέπει να είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.
 • Το λήμμα θα πρέπει να αφορά ένα οποιοδήποτε θέμα σχετικό με οποιαδήποτε ασιατική χώρα.
 • Λήμματα που ξεκίνησαν από κάποιο διοργανωτή θα πρέπει να ελέγχονται από άλλους διοργανωτές.
 • Οι κριτές της εκάστοτε γλωσσικής έκδοσης της Βικιπαίδειας θα πρέπει να καθορίσουν κατά πόσο το λήμμα είναι αποδεκτό ή όχι για το διαγωνισμό της εν λόγω Βικιπαίδειας.
 • Όταν δημιουργήσετε τουλάχιστον 4 λήμματα που τηρούν τους παραπάνω κανόνες, θα σας απονεμηθεί ένα αστέρι.

Δήλωση συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή σε αυτή τη σελίδα

Διοργανωτές

Διεθνής κοινότητα

Συμμετέχουσες Βικιπαίδειες

Συνεργάτες συμμετοχής