Βικιπαίδεια:Σύγκρουση κινήτρων

Η σύγκρουση κινήτρων στη Βικιπαίδεια είναι η ασυμβατότητα μεταξύ του στόχου της Βικιπαίδειας, που είναι να παράγει μια ουδέτερη, επαληθεύσιμη εγκυκλοπαίδεια, και των στόχων συγκεκριμένου συντάκτη.

Η σύγκρουση κινήτρων περιλαμβάνει συνεισφορά στη Βικιπαίδεια με σκοπό την προώθηση των δικών σας ενδιαφερόντων ή άλλων ατόμων, εταιρειών ή κοινοτήτων. Όταν ένας συντάκτης παρακάμπτει τους στόχους της Βικιπαίδειας, προκειμένου να προωθήσει άλλα ενδιαφέροντα/συμφέροντα, αυτός ο συντάκτης βρίσκεται σε σύγκρουση κινήτρου.

Η συνεισφορά, όπου υπάρχει σύγκρουση κινήτρων, αποθαρρύνεται. Όταν προκαλεί αναστάτωση στην εγκυκλοπαίδεια —σύμφωνα με τη γνώμη μη εμπλεκόμενου διαχειριστή—, μπορεί να οδηγήσει στη φραγή λογαριασμών και στη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων για τα άτομα και τις ομάδες που προωθούνταν.

Τι είναι σύγκρουση κινήτρων;

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια είναι εγκυκλοπαίδεια και όχι χώρος για διαφήμιση ή αυτοπροβολή. Ως τέτοια θα πρέπει να περιέχει μόνο υλικό που συμφωνεί με τις υπάρχουσες πολιτικές περιεχομένου, οι δε Βικιπαιδιστές πρέπει να υιοθετούν πρώτα τα ενδιαφέροντα της εγκυκλοπαίδειας. Κάθε συντάκτης που δίνει προτεραιότητα σε εξωτερικά ενδιαφέροντα μπορεί να υπόκειται σε σύγκρουση κινήτρου.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για τη διαπίστωση σύγκρουσης κινήτρου, υπάρχουν όμως προειδοποιητικά σημεία. Η προσθήκη υλικού που φαίνεται να προωθεί τα ενδιαφέροντα ή τον οραματισμό του συντάκτη ενός λήμματος, των μελών της οικογενείας του, του εργοδότη, των συνεργατών ή τα επαγγελματικά ή προσωπικά του ενδιαφέροντα, θέτει τον συντάκτη σε σύγκρουση κινήτρων. Όταν οι συντάκτες γράφουν για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, η συνεισφορά τους συχνά απομακρύνεται χαρακτηριστικά από αυτό που χρειάζεται ο αναγνώστης να συμβουλευτεί για να ενημερωθεί.

Παραδείγματα

Επεξεργασία
Οικονομική σχέση
Προκύπτει αν αναμένετε ότι η συνεισφορά σας στη Βικιπαίδεια θα σας αποφέρει χρήματα ή εργάζεστε για τον άνθρωπο ή τον οργανισμό που αναφέρεται στο λήμμα. (Βικιπαίδεια:Γνωστοποίηση αμειβόμενης συνεισφοράς)
Αυτοπροβολή
Περιλαμβάνει τοποθέτηση συνδέσμων προς προσωπικούς ιστοτόπους, προσωπικές φωτογραφίες, συνδέσμους προς προϊόντα, καθώς και εκτενές βιογραφικό υλικό που δεν προσθέτει τίποτε στην ποιότητα του λήμματος.
Αυτοβιογραφία
Δεν συνιστάται να γράψετε λήμμα για τον εαυτό σας. Αν είστε εγκυκλοπαιδικά αξιομνημόνευτος, τότε κάποιος άλλος θα σας προσέξει και θα γράψει μόνος του για εσάς.
Στενή σχέση
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γραφεί ουδέτερο λήμμα από κάποιον που έχει στενή σχέση με το θέμα, είτε πρόκειται για δεσμούς αίματος είτε για φιλική, επαγγελματική ή πολιτική σχέση.
Προώθηση δράσεων και ιδεών
Δραστηριότητες που για κάποιους σχετικούς είναι απλώς «εκστρατεία ενημέρωσης» για κάποιους άλλους μπορεί να φαίνονται πιεστική προώθηση ή προπαγάνδα. Αν επεξεργάζεστε λήμματα που έχουν σχέση με οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να υποπέσετε σε σύγκρουση κινήτρου.

Πώς να αποφύγετε τη σύγκρουση κινήτρων

Επεξεργασία

Η Βικιπαίδεια είναι "η εγκυκλοπαίδεια που καθένας μπορεί να επεξεργαστεί", αλλά αν έχετε σύγκρουση κινήτρων, αποφύγετε να / δείξτε μεγάλη προσοχή όταν:

  1. Επεξεργάζεστε λήμματα που σχετίζονται με εσάς, τον οργανισμό σας, την εταιρεία σας ή τους ανταγωνιστές της, όπως και εγχειρήματα ή προϊόντα με τα οποία σχετίζονται·
  2. Συμμετέχετε σε συζητήσεις για διαγραφή λημμάτων που σχετίζονται με τον οργανισμό ή την εταιρεία σας και τους ανταγωνιστές της·
  3. Τοποθετείτε συνδέσμους προς το λήμμα της Βικιπαίδειας ή τον ιστότοπο του οργανισμού ή της εταιρείας σας σε άλλα λήμματα.

Απεναντίας, πρέπει πάντα να:

  1. γνωστοποιείτε τη σύγκρουση κινήτρων σας, όταν εμπλέκεστε στα σχετικά λήμματα·
  2. προτείνετε αλλαγές στις σελίδες συζήτησης, ώστε να ελεγχθούν από άλλους χρήστες·
  3. σέβεστε άλλους συντάκτες κρατώντας τις συζητήσεις σύντομες.

Διευκρινίζεται ότι, αν και είναι δύσκολο να διαμορφώσει κανείς πραγματικά ουδέτερο και εγκυκλοπαιδικό λήμμα για τον εαυτό του, εντούτοις η άμεση ή έμμεση σύγκρουση κινήτρων δεν είναι αιτία για διαγραφή ή γρήγορη διαγραφή ενός λήμματος, εκτός αν παραβιάζονται οι πολιτικές ουδετερότητας και επαληθευσιμότητας.

Πως να γνωστοποιείτε τη σύγκρουση κινήτρων

Επεξεργασία

Γενική σύγκρουση κινήτρων

Επεξεργασία

Εάν συμμετέχετε σε ένα λήμμα όπου έχετε οποιασδήποτε μορφής σύγκρουση κινήτρων, θα πρέπει να ενημερώνετε τους άλλους συντάκτες για αυτό, οποτεδήποτε και οπουδήποτε συζητάτε το θέμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το στο επάνω μέρος της σελίδας συζήτησης, συμπληρώστε το όπως φαίνεται παρακάτω και αποθηκεύστε: {{συνδεδεμένος χρήστης}}. Σημειώστε ότι κάποιος άλλος μπορεί να το προσθέσει αυτό για εσάς. Μπορείτε επίσης να κάνετε σχετική δήλωση στη σύνοψη επεξεργασίας οποιασδήποτε συνεισφοράς με σύγκρουση κινήτρων.

Αμειβόμενοι συντάκτες

Επεξεργασία

Εάν πληρώνεστε για τις συνεισφορές σας στη Βικιπαίδεια, πρέπει να δηλώσετε ποιος σας πληρώνει, ποιος είναι ο πελάτης και όποιον άλλον σχετικό ρόλο ή σχέση. Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο στη σελίδα χρήστη σας, στη σελίδα συζήτησης των επηρεαζόμενων λημμάτων ή στις περιλήψεις επεξεργασίας. Εφόσον έχετε σύγκρουση συμφερόντων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλοι με τους οποίους αλληλεπιδράτε, σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τις σελίδες της Βικιπαίδειας γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη συνεισφορά σας είναι αμειβόμενη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για να γνωστοποιήσετε τη σύγκρουση κινήτρων σε σελίδα συζήτησης, συμπληρώστε το εξής στο επάνω μέρος εκείνης της σελίδας και αποθηκεύστε: {{συνδεδεμένος χρήστης (αμειβόμενος)}}.