Τι είναι TemplateData;

Επεξεργασία

Το TemplateData είναι η τυποποιημένη περιγραφή ενός προτύπου, που χρησιμοποιείται από τον προεπιλεγμένο VisualEditor, τον κλασικό επεξεργαστή WikiEditor, τον προαιρετικό WikiEditor 2017 και άλλα εργαλεία για τη βελτίωση της εμπειρίας επεξεργασίας προτύπων για τον χρήστη. Τόσο το VisualEditor όσο και το πρόγραμμα επεξεργασίας WikiEditor περιλαμβάνουν έναν οδηγό για την επεξεργασία προτύπων, αλλά για να είναι πιο χρήσιμος ο οδηγός, πρέπει να παρουσιάζει συγκεκριμένες πληροφορίες στον χρήστη για κάθε πρότυπο, όπως μια σύντομη περιγραφή του σκοπού του προτύπου και των παραμέτρων του. Αυτές οι πληροφορίες κωδικοποιούνται επίσημα (από οποιονδήποτε επεξεργαστή wiki) χρησιμοποιώντας TemplateData.


Χωρίς TemplateData

Επεξεργασία
Χωρίς TemplateData, κάθε παράμετρος απαιτείται να ενταχθεί χειροκείνητα όταν τοποθετείται ένα νέο πρότυπο.
 

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η αξία της παραμέτρου.
 

Με TemplateData

Επεξεργασία
Με TemplateData, μια λίστα με τις εν δυνάμει παραμέτρους (και την περιγραφή τους) παρέχεται για το πρότυπο.
 

Τα TemplateData παρέχουν πληροφορίες για κάθε παράμετρο, καθιστώντας εύκολη την επεξεργασία του προτύπου από τους χρήστες.
 

Προσθήκη TemplateData

Επεξεργασία

Απαιτούνται εθελοντές ώστε να προστεθούν τα TemplateData στα πρότυπα (ειδικά σε αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως τα Κουτιά πληροφοριών), ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία. Ένα ελάχιστο παράδειγμα, το οποίο τοποθετείται στη σελίδα τεκμηρίωσης του προτύπου, είναι:

<templatedata>{
 "description": "insert description here",
 "params": {
  "first parameter": {
   "label": "x",
   "description": "x",
   "type": "string",
   "required": false
  }
 }
}</templatedata>

Ο οδηγός εξηγεί πως να γίνεται η προσθήκη των πληροφοριών των TemplateData σε ένα πρότυπο.

Μπορείτε να σκεφτείτε μερικά σημαντικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο δικό σας wiki πολύ εύκολα. Οι έμπειροι χρήστης γνωρίζουν πολύ καλά ποια πρότυπα είναι σημαντικά και αναπόφευκτα όταν προσπαθήσετε να τα χρησιμοποιήσετε θα ανακαλύψετε ότι δεν έχουν TemplateData.

Πρότυπα που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην ελληνική ΒΠ

Επεξεργασία

Ακολουθεί μία λίστα με τα πιο χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Όταν προσθέτετε TemplateData σε κάποιο, προσθέστε {{tick}} μετά από το όνομα του.

Χρήση στο in main-space (Υψηλή προτεραιότητα)

Επεξεργασία

Χρήση σαν user-space (Υψηλή προτεραιότητα)

Επεξεργασία

Χρήση σαν meta-templates

Επεξεργασία

Χρήση σε άλλα namespaces

Επεξεργασία