Τι είναι TemplateData;Επεξεργασία


Ο VisualEditor, ο εικονικός επεξεργαστής της σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν το MediaWiki, περιλαμβάνει ένα οδηγό επεξεργασίας προτύπων. Ωστόσο, για να είναι αυτό το εργαλείο πιο χρήσιμο, απαιτείται η εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με το πρότυπο. Κυρίως, απαιτείται μια λίστα με τις πιθανές παραμέτρους για το πρότυπο και τα χαρακτηριστικά του.

Χωρίς TemplateDataΕπεξεργασία


Χωρίς TemplateData, κάθε παράμετρος απαιτείται να ενταχθεί χειροκείνητα όταν τοποθετείται ένα νέο πρότυπο.
VisualEditor - Template without TemplateData (Greek).png

Δεν παρέχεται καμία πληροφορία σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η αξία της παραμέτρου.
VisualEditor - Template without TemplateData2 (Greek).png

Με TemplateDataΕπεξεργασία


Με TemplateData, μια λίστα με τις εν δυνάμει παραμέτρους (και την περιγραφή τους) παρέχεται για το πρότυπο.
VisualEditor - Template with TemplateData1 (Greek).png

Τα TemplateData παρέχουν πληροφορίες για κάθε παράμετρο, καθιστώντας εύκολη την επεξεργασία του προτύπου από τους χρήστες.
VisualEditor - Template with TemplateData2 (Greek).png

Προσθήκη TemplateDataΕπεξεργασία

Απαιτούνται εθελοντές ώστε να προστεθούν τα TemplateData στα πρότυπα (ειδικά σε αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως τα Κουτιά πληροφοριών), ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία. Ένα ελάχιστο παράδειγμα, το οποίο τοποθετείται στη σελίδα τεκμηρίωσης του προτύπου, είναι:

<templatedata>{
 "description": "insert description here",
 "params": {
  "first parameter": {
   "label": "x",
   "description": "x",
   "type": "string",
   "required": false
  }
 }
}</templatedata>

Ο οδηγός εξηγεί πως να γίνεται η προσθήκη των πληροφοριών των TemplateData σε ένα πρότυπο.

Μπορείτε να σκεφτείτε μερικά σημαντικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο δικό σας wiki πολύ εύκολα. Οι έμπειροι χρήστης γνωρίζουν πολύ καλά ποια πρότυπα είναι σημαντικά και αναπόφευκτα όταν προσπαθήσετε να τα χρησιμοποιήσετε θα ανακαλύψετε ότι δεν έχουν TemplateData.


Πρότυπα που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην ελληνική ΒΠΕπεξεργασία

Ακολουθεί μία λίστα με τα πιο χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Όταν προσθέτετε TemplateData σε κάποιο, προσθέστε {{tick}} μετά από το όνομα του.

Χρήση στο in main-space (Υψηλή προτεραιότητα)Επεξεργασία

Χρήση σαν user-space (Υψηλή προτεραιότητα)Επεξεργασία

Χρήση σαν meta-templatesΕπεξεργασία

Χρήση σε άλλα namespacesΕπεξεργασία