Η βλάστηση είναι ένα σύνολο φυτικών ειδών και το κάλυμμα εδάφους που παρέχουν. [1] Ο όρος της βλάστησης είναι γενικός. Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες ταξινομίες, μορφές ζωής, δομές, χωρική έκταση (ενός φυτού) ή κάποιο συγκεκριμένο βοτανικό ή γεωγραφικό χαρακτηριστικό/ά. Η βλάστηση έχει ευρύτερη σημασία από τη χλωρίδα (η οποία αναφέρεται στη σύνθεση των ειδών σε ένα μέρος). Ίσως το πλησιέστερο συνώνυμο προς τη βλάστηση είναι ο όρος "φυτική κοινότητα". Ωστόσο, η βλάστηση μπορεί (και γίνεται συχνά) να αναφέρεται σε ένα ευρύτερο φάσμα χωρικών κλιμάκων από αυτό της φυτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακών που καταλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη έκταση, όπως την παγκόσμια βλάστηση. Για παράδειγμα, η έννοια της βλάστησης καλύπτει τα δάση σεκόγιας, τα παράκτια μαγκρόβια δάση, τα χωράφια με σιτάρι, τους καλλιεργημένους κήπους και το γκαζόν. Η έννοια της βλάστησης καλύπτει κάθε φυτικό οργανισμό.

Ο τύπος βλάστησης ορίζεται από το χαρακτηριστικό κυρίαρχο είδος ή από ένα κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής (π.χ. υψόμετρο ή άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες).[2] Η σύγχρονη χρήση του όρου "βλάστηση" μοιάζει αρκετά με τον όρο κάλυψη της γης που επινόησε ο Φρέντερικ Κλέμεντ. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ακόμα από το Τμήμα Διαχείρισης Γης.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Burrows, Colin J. (1990). Processes of vegetation change. London: Unwin Hyman. σελ. 1. ISBN 978-0045800131. 
  2. Introduction to California Plant Life; Robert Ornduff, Phyllis M. Faber, Todd Keeler-Wolf; 2003 ed.; p. 112