Βουλευτής του Πανεπιστημίου

Έλληνας βουλευτής

Ο Βουλευτής του Πανεπιστημίου Όθωνος ήταν θεσμός που διήρκεσε από το 1843 ως το 1863.

Ιστορική αναδρομήΕπεξεργασία

Η εθνική συνέλευση του 1843 αναγνώρισε υπέρ του Πανεπιστημίου το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στην Βουλή με έναν βουλευτή που θα εκλέγεται από τους καθηγητές. Το προνόμιο αυτό αναγράφτηκε στο σύνταγμα το οποίο ψηφίστηκε από την συνέλευση αυτή. Ο θεσμός καταργήθηκε από την Εθνική Συνέλευση του 1863, χωρίς όμως να καταγραφεί στο σύνταγμα που επίσης ψήφισε η συνέλευση αυτή.

Βουλευτές του ΠανεπιστημίουΕπεξεργασία

Βουλευτές του Πανεπιστημίου εκλέχτηκαν και διετέλεσαν ως εξής:

Βουλευτική περίοδος Εικόνα Βουλευτές
  Φίλιππος Ιωάννου
  • Δεύτερη 1846
  Κωνσταντίνος Σχινάς
  Γεώργιος Α. Ράλλης
  Σπυρίδων Πήλικας
  Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
  • Έκτη 1858
  Περικλής Αργυρόπουλος
  • Έβδομη 1860
  Μιχαήλ Ποτλής
Β' εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις   Νικόλαος Σαρίπολος πληρεξούσιος
  Δημήτριος Μπερναρδάκης πληρεξούσιος

Από τους βουλευτές αυτούς διετέλεσαν υπουργοί την περίοδο που υπηρέτησαν ως εξής:

  • ο Σπυρίδων Πήλικας Υπουργός Δικαιοσύνης
  • ο Αλέξανδρος Ραγκαβής Υπουργός των Εξωτερικών

ΠηγέςΕπεξεργασία