Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Βροτέας (Βροτεύς) αναφέρονται τα ακόλουθα 4 πρόσωπα:

  1. Γιος του Ταντάλου και της Ευρυάνασσας, αδελφός του Πέλοπα και της Νιόβης. Ο Παυσανίας αναφέρει μία παλιά παράδοση κατά την οποία ο Βροτέας κατασκεύασε το πρώτο άγαλμα της «μητρός θεών» Κυβέλης. Ο Βροτέας προκάλεσε το μίσος της θεάς Αρτέμιδας, η οποία τον έκανε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στη φωτιά.
  2. Γιος του Δία ή του Ηφαίστου και της Αθηνάς. Ο Οβίδιος γράφει ότι αυτοκτόνησε από μίσος προς τη ζωή, κατ' άλλους γιατί η δυσμορφία του προκαλούσε τον χλευασμό, ή επειδή τον τιμώρησαν οι θεοί για την πονηρία του.
  3. Σύντροφος του ήρωα Περσέα, που σκοτώθηκε σε αγώνα με τον Φινέα.
  4. Λαπίθης που σκοτώθηκε κατά τον γάμο του Πειρίθου.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969