Ο Βροχογράφος ανήκει στα επίγεια μετεωρολογικά όργανα και πρόκειται για αυτόνομη συσκευή που καταγράφει διάφορα βροχομετρικά στοιχεία επί εβδομαδιαίας βάσης, εξ ου και η ονομασία του «εβδομαδιαίος βροχογράφος».

Ο Βροχογράφος είναι μια μεταλλική κυλινδρική κατασκευή όπως το βροχόμετρο, που συλλέγει το όμβριο νερό, με επιπρόσθετο εσωτερικό ωρολογιακό τύμπανο (κύλινδρο), όπου επί της χάρτινης ταινίας την οποία φέρει καταγράφεται με ακίδα συνδεδεμένη με πλωτήρα τόσο το ύψος της βροχής, όσο και η διάρκεια, επομένως και την ένταση της βροχόπτωσης, (παρόμοια με τον υγρογράφο).

Η χάρτινη αυτή ταινία είναι διαγραμμισμένη σε 29 κάθετα τμήματα (κατά ημερομηνία) και οριζόντια ανά χιλιοστά. Όταν το ύψος της βροχής φθάσει τα 10 χιλιοστά, τότε αυτή αδειάζει αυτόματα και εφόσον η βροχή συνεχίζεται, τούτο επαναλαμβάνεται, και η νεότερη ένδειξη προστίθεται στη προηγούμενη.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου» τόμος 4ος, σελ.862.