Βρογχικό σύστημα

(Ανακατεύθυνση από Βρόγχοι)

Η τραχεία, πριν την είσοδο της στους πνεύμονες, διακλαδώνεται στους δύο βρόγχους. Οι βρόγχοι είναι όμοιοι με την τραχεία, με τη μόνη διαφορά ότι είναι στενότεροι.

Με το νούμερο 18-24 διακρίνουμε τους βρόγχους.

Υποδιαίρεση Επεξεργασία

Μέσα στους πνεύμονες οι βρόγχοι υποδιαιρούνται συνεχώς σε πολλούς μικρότερους και στενότερους σωλήνες, τα βρογχίδια (και έτσι σχηματίζεται το βρογχικό δένδρο).


Πηγές Επεξεργασία

  • Αντρέας Χρ. Κούσπαρος, Αντρούλα Χ. Νικολάου, Αντρούλα Α. Ανθούλη: Ανθρωπολογία Γ' Γυμνασίου