Βυζαντινή Σύγκλητος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με την ονομασία Βυζαντινή Σύγκλητος εννοούνται:

  1. Βυζαντινή Σύγκλητος (θεσμός)
  2. Σύγκλητος (Κωνσταντινούπολη), τα δυο κτίρια που στέγαζαν τη Σύγκλητο στη Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.