Το γαλάκτωμα είναι ομοιογενές μίγμα δύο ή περισσότερων υγρών τα οποία συνήθως δεν θα αναμιγνύονταν εξαιτίας του διαχωρισμού φάσεων των υγρών. Το γαλάκτωμα συνήθως είναι διαυγές Τα γαλακτώματα είναι μέρος μιας γενικότερης τάξης του συστήματος των δύο φάσεων της ύλης που καλείται κολλοειδές. Αν και ο όρος κολλοειδές και γαλάκτωμα μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλάξ, ο όρος γαλάκτωμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν και οι δύο φάσεις, η συνεχής και η διεσπαρμένη, είναι υγρά. Σε ένα γαλάκτωμα, το ένα υγρό (η διεσπαρμένη φάση) διασπείρεται μέσα σε ένα άλλο (συνεχής φάση). Παραδείγματα γαλακτωμάτων περιλαμβάνουν τις βινεγκρέτ, το ομογενοποιημένο γάλα και κάποια υγρά που χρησιμοποιούνται στην μεταλλουργία.

  1. Δύο μη αναμείξιμα υγρά, τα οποία δεν έχουν γαλακτοποιηθεί
  2. Ένα γάλακτωμα της φάσης ΙΙ διασπείρεται στη φάση Ι
  3. Το ασταθές γαλάκτωμα σταδιακά διαχωρίζεται
  4. Ένας επιφανειοδραστικός παράγοντας τοποθετείται ανάμεσα στη φάση ΙΙ και τη φάση Ι, σταθεροποιώντας το γαλάκτωμα

Δύο υγρά μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικούς τύπους γαλακτώματος. Για παράδειγμα, το νερό και το λάδι μπορούν να δημιουργήσουν ένα γαλάκτωμα λαδιού σε νερού, όπου το λάδι είναι η διεσπαρμένη φάση και το νερό είναι η συνεχής φάση, ή ένα γαλάκτωμα νερού σε λάδι, όπου το λάδι είναι η συνεχής φάση και το νερό η διεσπαρμένη. Επίσης είναι πιθανά πολλαπλά γαλακτώματα, όπως ένα γαλάκτωμα νερό σε λάδι σε νερό ή λάδι σε νερό σε λάδι.

Τα γαλακτώματα, όντα υγρά, δεν παρουσιάσουν σταθερή εσωτερική δομή. Τα σταγονίδια διασπείρονται στη συνεχή φάση (η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως το «μέσο διασποράς») αν και συνήθως θεωρούνται να είναι τοποθετημένα στατιστικά παράγοντας περίπου σφαιρικά σταγονίδια. Όταν τα μόρια τακτοποιούνται κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού φάσεων των υγρών, σχηματίζουν υγρούς κρυστάλλους παρά διαλύματα. Τα λιπίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, είναι παράδειγμα μορίων τα οποία μπορούν να σχηματίσουν γαλακτώματα (π.χ. σφαιρικά μικύλλια) ή υγρούς κρυστάλλους (δίφυλλες μεμβράνες).

Ο όρος γαλάκτωμα χρησιμοποιείται για να αναφερθεί επίσης στη φωτοευαίσθητη πλευρά του φωτογραφικού φιλμ. Τέτοια φωτογραφικά γαλακτώματα περιλαμβάνουν κολλοειδή αλίδια αργύρου τα οποία διασπείρονται σε ζελατίνη. Τα πυρηνικά γαλακτώματα είναι παρόμοια με τα φωτογραφικά γαλακτώματα, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται στη σωματιδιακή φυσική για την ανίχνευση σωματιδίων υψηλών ενεργειών.

Δείτε επίσης Επεξεργασία