Η Γεμμολογία είναι μια ειδικότητα που ασχολείται με την ανάλυση και πιστοποίηση της αυθεντικότητας ενός πολύτιμου λίθου, καθώς και με την αναγνώριση επεξεργασιών βελτίωσης που έχει υποστεί ένας πολύτιμος λίθος. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα αντιπροσωπεύει τη σχολή γεμμολογίας της Μεγάλης Βρετανίας. Οι απόφοιτοι του καθώς και απόφοιτοι από ξένα ιδρύματα δημιούργησαν το Σύλλογο Ελλήνων Γεμμολόγων.

Ένας γεμμολόγος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις Γεωλογίας, Φυσικής και Χημείας και η επαγγελματική του ενασχόληση -τουλάχιστον στο εξωτερικό- συνδέεται κυρίως με την εκτίμηση πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων

Η λέξη "γεμμολογία" προέρχεται από την λατινική λέξη gemma η οποία σημαίνει πολύτιμος λίθος. Στα αγγλικά της Αγγλίας γράφεται με δύο m και στα αγγλικά των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία