Με τον όρο γεωμετρική φιλοσοφία χαρακτηρίζεται η τάση της απόδοσης φιλοσοφικών διανοημάτων με γεωμετρικά σχήματα.

Η τάση αυτή χρονολογείται από την εποχή κυρίως του Πλάτωνα. Η γεωμετρική αυτή τάση προσπαθεί ν΄ αποδώσει τα διάφορα διανοήματα με σχήματα επίπεδα ή στερεά.

Κυριότεροι εκπρόσωποι της γεωμετρικής φιλοσοφίας αλλά και γενικότερα της μαθηματικής ή αλγεβρικής φιλοσοφίας στους νεότερους χρόνους, ήταν ο Λιούλι, (στην Αναγέννηση), ο Καρτέσιος, ο Σπινόζα, ο Λάιμπνιτς και ακόμα νεότεροι ο Ράσελ, ο Κάπμαν κ.ά.