Γεώργιος Μόσχος

Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα


Ο Γεώργιος Μόσχος ήταν Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα.

Γεώργιος Μόσχος
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταλόγιος

Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης και αδελφός του ο Δημήτριος. Χρημάτισε στην Κέρκυρα καθηγητής της ιατρικής και ρητορικής.

Πηγές Επεξεργασία

Κωνσταντίνος Σάθας (1868). Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφία των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821). Αθήνα: Τυπογραφείο των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά. Ανακτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009.