Το γεώφωνο είναι όργανο μέτρησης μηχανικών δονήσεων των στερεών σωμάτων, το οποίο μετατρέπει τις μηχανικές διακυμάνσεις σε ηλεκτρικές, αναπαράγει δηλαδή τη μορφή τους σε ηλεκτρικό σήμα. Η αντίστοιχη επιστήμη ονομάζεται γεωφωνία. Το όνομα προέρχεται από τις λέξεις «γη» και «φωνή». Το γεώφωνο είναι ευαίσθητο σε υψηλότερες συχνότητες ταλάντωσης από ένα σεισμόμετρο.

Γεώφωνο
Γεωφωνική μέτρηση σε αστικό πεζόδρομο

Ιστορική αναδρομή

Επεξεργασία

Τα πρώτα γεώφωνα ήταν αναλογικές ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης που λειτουργούσαν με βάση το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.

Η συχνότερη χρήση των γεωφώνων γίνεται από σεισμολόγους, ενώ αρχαιολόγοι με την βοήθεια γεωφωνικών μετρήσεων ανιχνεύουν το εσωτερικό ταφικών μνημείων και άλλων συμπαγών γεωγραφικών φυσικών όγκων ή κατασκευών.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία