Γλώσσα μηχανής ονομάζουμε μια γλώσσα προγραμματισμού που περιλαμβάνει εντολές γραμμένες σε μορφή ακολουθιών bit άμεσα εκτελέσιμες από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (KME). Ονομάζεται γλώσσα μηχανής επειδή μέσω αυτής, και καμίας άλλης, επιτυγχάνεται «επικοινωνία» με τον υπολογιστή. Προγράμματα που γράφονται σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, για να γίνουν εκτελέσιμα πρέπει να «μεταφραστούν» από έναν συμβολομεταφραστή (assembler) σε γλώσσα μηχανής.

Η γλώσσα μηχανής αποτελείται από συμβολοσειρές από 0 και 1, δηλαδή από μια ακολουθία από 0 και 1, όπως για παράδειγμα 00101011010. Κάτι τέτοιο αποτελεί ένα διαφορετικό σύστημα αρίθμησης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι όπως οι άνθρωποι «χρησιμοποιούν» το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, έτσι οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το δυαδικό. Οι υπολογιστές, επομένως, είναι προγραμματισμένοι να «καταλαβαίνουν» αριθμούς σε δυαδικό σύστημα. Ένας μνημονικός τρόπος της γλώσσας αυτής είναι η έκφραση των αριθμών αυτών σε δεκαεξαδικό σύστημα.

Είναι προφανές ότι ο προγραμματισμός σε αυτήν την γλώσσα απαιτεί πολύ καλή γνώση της λειτουργίας ενός υπολογιστή και πολύ καλό χειρισμό της γλώσσας αυτής, καθώς συγκριτικά με άλλες γλώσσες υψηλότερου επιπέδου, αυτή είναι η πιο δυσνόητη από έναν ανθρώπινο νου.

Κάθε ψηφίο μιας συμβολοσειράς της γλώσσας μηχανής ονομάζεται bit. Επομένως, η τιμή ενός bit μπορεί να είναι ή 0 ή 1 και τίποτα άλλο. Μια συμβολοσειρά από οκτώ bit ονομάζεται byte.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία