Προγραμματισμός υπολογιστών (αγγλ.: «computer programming») καλείται το σύνολο των διαδικασιών σύνταξης ενός υπολογιστικού προγράμματος, συνήθως ως υλοποίηση κάποιων αλγορίθμων ύστερα από προσεκτική σχεδίαση, για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση εργασιών ή επίλυση κάποιου υπολογιστικού προβλήματος από έναν υπολογιστή. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο του προγράμματος για την επαλήθευση της ακρίβειας και της ορθότητάς του (αποσφαλμάτωση), και την προπαρασκευή των οδηγιών με τις οποίες ένας υπολογιστής θα εκτελέσει τις εντολές που καθορίζονται στις προδιαγραφές του προγράμματος. Θεμελιώδη ρόλο στον υπολογιστικό προγραμματισμό διαδραματίζουν οι χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, δηλαδή οι προτυποποιημένες τυπικές γλώσσες απαραίτητες για τη σύνθεση ενός προγράμματος. Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος αποτελείται από τις εντολές που έχει γράψει ο προγραμματιστής χρησιμοποιώντας μία γλώσσα προγραμματισμού. Το πηγαίο πρόγραμμα για εκτελεστεί από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) του Η/Υ -τον επεξεργαστή, πρέπει στη συνέχεια να μεταφραστεί σε γλώσσα μηχανής από εξειδικευμένο λογισμικό, τους μεταγλωττιστές (compilers)[1] και τους διερμηνείς (interpreters)[2].

Ο όρος «bug» (κοριός) χρησιμοποιείται κατά κόρον στην αγγλική γλώσσα για να υποδηλώσει σφάλματα στον πηγαίο κώδικα προγραμμάτων. Στην εικόνα φαίνεται το πραγματικό έντομο από το οποίο φέρεται να προέκυψε ο όρος το 1947, όταν βρέθηκε σφηνωμένο στο εσωτερικό ενός υπολογιστή της εποχής, γεγονός το οποίο είχε προξενήσει δυσλειτουργίες.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Αράπογλου, Αριστείδης (2006). Πληροφορική. ΑΘΗΝΑ: ΟΕΔΒ. σελ. σελ. 184. 
  2. Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Edsger W.Dijkstra,"A Discipline of Programming",Prentice-Hall,1976
  • O.-J.Dahl,E.W.Dijkstra,C.A.R.Hoare,"Structured Pogramming",Academic Press,1972
  • Davis Gries,"The Science of Programming",Springer-Verlag,1981
  • Gerald M.Weinberg,"The Psychology of Computer Programming",Van Nostrand Reinhold,1971

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία