Μηχανική λογισμικού, ή τεχνολογία λογισμικού (αγγλ.: software engineering), ονομάζεται η τυποποιημένη και συστηματική προσέγγιση στην ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σήμερα θεωρείται διακριτό επάγγελμα στο πλαίσιο των τεχνολογιών πληροφοριών, η επιστημονική βάση του οποίου αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός κλάδος της πληροφορικής, σε στενή όμως σχέση με τη θεωρητική πληροφορική και τα υπολογιστικά συστήματα. Η μηχανική λογισμικού προέκυψε κατά τη δεκαετία του 1960 μέσω της αναγνώρισης των περιορισμών της αντιμετώπισης του λογισμικού μόνο ως αποτέλεσμα προγραμματισμού, ενώ έχει προταθεί η συμπερίληψή της και στις επιστήμες μηχανικών ως ξεχωριστού γνωστικού πεδίου.

Στην ελληνική ορολογία υπάρχει μία διάκριση μεταξύ «μηχανικής» και «τεχνολογίας», με την πρώτη να δίνει περισσότερη έμφαση στην έρευνα για τη θεμελίωση νέων μεθόδων και τη δεύτερη να επικεντρώνεται στην εφαρμογή προκαθορισμένων μεθόδων. Στην πράξη, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν μηχανική / τεχνολογία λογισμικού δεν συμβαδίζουν με αυτήν τη σύμβαση της ορολογίας, καθώς στον αγγλοσαξονικό κόσμο (όπου εμφανίστηκε η μηχανική λογισμικού ως διακριτό γνωστικό πεδίο και επάγγελμα) δεν υφίσταται παρόμοια διάκριση.

Δείτε επίσης Επεξεργασία