Αυτό το λήμμα αφορά το χώρο εργασίας. Για έπιπλο, δείτε: γραφείο (έπιπλο).

Το γραφείο είναι ένας χώρος εργασίας υπηρεσιών. Στις υποδομές του γραφείου ανήκουν το τηλέφωνο, το φαξ, οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές (παλαιότερα και οι γραφομηχανές και οι αριθμομηχανές).

Ένα γραφείο τοποθετημένο σε πρώην εργοστάσιο

Ένα γραφείο μπορεί να είναι μια προσωρινή εγκατάσταση όπως το γραφείο εκλογών ή μια μόνιμη, συνήθως σε κτίριο γραφείον. Για εργασία στο σπίτι υπάρχουν λεγόμενα "Home Office".

Σημαντικό ρόλο στην εργασία γραφείου έχει ο φωτισμός του χώρου.