Γυμνάσιο

δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα
Για τον αρχαίο χώρο εξάσκησης, δείτε Γυμνάσιον

Το Γυμνάσιο είναι μαζί με το Λύκειο μέρος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελείται από τρεις τάξεις. Η φοίτηση στο Γυμνάσιο αρχίζει περίπου στην ηλικία των δώδεκα ετών και είναι υποχρεωτική. Σε σχέση με το Δημοτικό, τα διδασκόμενα στο Γυμνάσιο μαθήματα είναι πιο εξειδικευμένα και διδάσκονται από καθηγητές ειδικοτήτων. Τα αναλυτικά προγράμματα είναι επίσης εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών στις ηλικίες 13-14. Βασικός σκοπός της γυμνασιακής εκπαίδευσης είναι η ένταξη και μύηση των παιδιών στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ζωή της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, να ξεπεράσει δηλαδή τα δεδομένα και τις γνώσεις που μπορεί να κατέχει από την γειτονιά και την πόλη του. Μετά το Γυμνάσιο η φοίτηση μπορεί να συνεχιστεί στο Λύκειο, η παρακολούθηση του οποίου δεν είναι όμως υποχρεωτική.

Το Γυμνάσιο είναι μια από τις πιο παλιές βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Τα πρώτα Γυμνάσια ιδρύθηκαν με διάταγμα της Αντιβασιλείας του Όθωνα το 1833 και από τότε έως και τις αρχές του εικοστού αιώνα λειτούργησαν παράλληλα με τα Ελληνικά Σχολεία, τα οποία ως σκοπό είχαν την παροχή μιας κάπως ανώτερης από τη στοιχειώδη εκπαίδευση σε όσους δεν είχαν σκοπό να φοιτήσουν σε κάποια σχολή ή πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης η διάρκεια φοίτησης στο Γυμνάσιο γνώρισε αρκετές διακυμάνσεις, από τα τρία, τέσσερα έως και τα οκτώ χρόνια (κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά) για να σταθεροποιηθεί μετά τον πόλεμο στα έξι χρόνια (αποτελώντας τη μοναδική βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) μέχρι τελικά το 1976 οπότε και περιορίστηκε στα τρία χρόνια, καθώς το Λύκειο αποτέλεσε από τότε και στο εξής την ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία