Δάνειο (γλώσσα)

όρος της γλωσσολογίας

Δάνειο συμβαίνει όταν μια ξένη λέξη χρησιμοποιείται σε μια γλώσσα.

Παραδείγματα δανείων της ελληνικής γλώσσας:

Μεταφραστικό δάνειο συμβαίνει όταν δημιουργείται μια νέα λέξη, για να μεταφράσει μια λέξη υπαρκτή σε ξένη γλώσσα, αλλά ανύπαρκτη στη γλώσσα που λαμβάνει το γλωσσικό δάνειο.

Παράδειγμα

  • πολυμέσα (από την αγγλική λέξη multimedia)
  • ουρανοξύστης (από την αγγλική λέξη sky scraper)
  • πληροφορική (από τη γαλλική λέξη informatique)

Αν μια λέξη επιστρέψει στην αρχική γλώσσα με κάποια μεταβολή (έννοιας ή στη μορφή της), η διαδικασία ονομάζεται αντιδάνειο.

Το φαινόμενο του δανεισμού στις γλώσσες μπορεί να παρουσιαστεί σαν ένας από τους μηχανισμούς ανανέωσης και εμπλουτισμού των γλωσσών. Δεδομένου όμως ότι θίγεται η "καθαρότητα" της κάθε γλώσσας υπάρχουν πάντα περιπτώσεις όπου εμφανίζονται πολέμιοι του δανεισμού λόγω του φόβου αφομοίωσης της μια γλώσσας από την άλλη.