Δήλωση ετοιμότητας πλοίου

Η Δήλωση ετοιμότητας (ΔΕΠ), ή κατά τον διεθνή όρο "Notice of Readiness" *(NOR), είναι η δήλωση που κάνει ο Πλοίαρχος του προς φόρτωση πλοίου προς τον ναυλωτή ή φορτωτή με την οποία και γνωστοποιεί ότι το πλοίο βρίσκεται στην θέση (φόρτωσης) που ορίσθηκε στο ναυλοσύμφωνο και είναι έτοιμο προς φόρτωση.

Η Δήλωση ετοιμότητας έχει σημαντικό οικονομικό χαρακτήρα διότι από του χρόνου της επίδοσής της αρχίζει να υπολογίζεται ο χρόνος αναμονής, δηλαδή οι λεγόμενες σταλίες, που είναι αρκετά επιβαρυντικές για τον φορτωτή στη περίπτωση που το προς φόρτωση φορτίο καθυστερεί να φορτωθεί από οποιαδήποτε αιτία.

Βέβαια στη πράξη την επίδοση της δήλωσης αυτής επιχειρούν για λογαριασμό του πλοιάρχου ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή του εφοπλιστή ο κατά τόπο, όριζόμενος από τους παραπάνω, ναυτικός πράκτορας.

  • Σε περίπτωση που γίνει η παραπάνω δήλωση προ του καθορισμένου χρόνου στο ναυλοσύμφωνο και ο φορτωτής είναι έτοιμος και αρχίσει η φόρτωση τότε εκπίπτει αντίστοιχο χρονικά μέρος του ναύλου που συνομολογήθηκε για τη μεταφορά, υπέρ του φορτωτή.