Ο Δήμος Δρυμίας ήταν παλαιότερος δήμος με έδρα την σημερινή Αμφίκλεια.

Σφραγίδα του έτους 1839

Ονομασία Επεξεργασία

Η Δρυμία ή Δρυμαία ήταν αρχαία πόλη της Φωκίδας που αναφέρεται από τον Παυσανία. Η χρήση του ονόματος τον 19ο αιώνα πιθανώς οφείλεται σε σύγχυση της τοπογραφίας της περιοχής που είχε σαν αποτέλεσμα η Αμφίκλεια (που μέχρι το 1915 ονομαζόταν Δαδί) να αναφέρεται και ως Δρυμία[1] ενώ η αρχαία πόλη θεωρείται πως βρισκόταν λίγο μακρύτερα, παρά το σημερινό χωριό Δρυμαία (παλαιότερα Γλούνιστα).[2]

 
ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835

Ιστορική πορεία Επεξεργασία

Η διαίρεση της Ελλάδας σε Νομούς έγινε επί  Βασιλείας Όθωνος με το Βασιλικό Διάταγμα της 3/15 Δεκεμβρίου 1833. Με το Β.Δ. της 14/27 Δεκεμβρίου 1833 καθιερώθηκαν οι Δήμοι και οι Κοινότητες και με το Β.Δ. της 1/13 Οκτωβρίου 1834 ορίστηκε η Επαρχία Λεβαδειάς. Σε αυτή υπήχθη ο Δήμος Δρυμίας που συστάθηκε με το  ΦΕΚ 18Α - 18/10/1835, ήταν τρίτης τάξης (λιγότεροι από 2.000 κάτοικοι) και ο δημότης λεγόταν Δρυμιεύς.  Τον πρώτο χρόνο περιλάμβανε μόνο τον οικισμό Δαδί που είχε οριστεί ως έδρα του και το 1836 προσαρτήθηκε σε αυτόν η Ιερά Μονή Δαδίου.  Το 1840 ο Δήμος Δρυμίας καταργήθηκε και το Δαδί με την Ιερά Μονή Δαδίου υπήχθησαν στο Δήμο Θερμοπυλών με πρωτεύουσα την Βουδουνίτσα. Την περίοδο αυτή το Δαδί είχε 1.742 κατοίκους, ενώ η Βουδουνίτσα μόλις 61. Το 1847 το Δαδί αποσπάσθηκε από τον Δήμο Θερμοπυλών  και ο Δήμος Δρυμίας επανα-συστάθηκε. Ανήκε τότε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και προσαρτήθηκαν σε αυτόν οι οικισμοί Μονή Δαδίου,  Γλούνιστα (Δρυμαία),  Άνω Καλύβια και  Κάτω Καλύβια. Το 1863 ο Δήμος αποσπάσθηκε από την επαρχία Λιβαδειάς και ενσωματώθηκε στην επαρχία Λοκρίδας του ιδίου νομού με πρωτεύουσα την Αταλάντη. Το 1879 οι οικισμοί Άνω και κάτω Καλύβια καταργήθηκαν ενώ στον Δήμο προσαρτήθηκαν μετά από απόσπαση τους από τον Δήμο Θερμοπυλών οι οικισμοί Δερνίτσα (Τιθρώνιο) και Ξυλικοί.  Το 1864 η Επαρχία Λοκρίδας αποσπάστηκε από τον Νομό Αττικής-Βοιωτίας και ενσωματώθηκε στον νεοσύστατο Νομό Φθιώτιδος και αργότερα το 1888 στον Νομό Φθιωτιδο-Φωκίδας. Το 1899 (ΦΕΚ 136Α - 8/7/1899) ο Δήμος υπήχθη στο Νομό Φθιώτιδος μετά από την κατάργηση του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος ο οποίος επανασυστάθηκε το 1909 (ΦΕΚ 282Α - 4/12/1909). Ο Δήμος Δρυμίας καταργήθηκε το 1912 με τον Νόμο ΔΝΖ 4057 “Περί Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912) και τα χωριά που τον απάρτιζαν έγιναν Κοινότητες. Το 1946 η Κοινότητα Αμφίκλειας αναγνωρίστηκε σε Δήμο Δρυμίας και το 1956 (ΦΕΚ125Α - 21/5/1956[3]) ο Δήμος Δρυμίας μετονομάστηκε Δήμος Αμφίκλειας.

Στην έδρα του διέθετε τηλεφωνείο, τηλεγραφείο, Ειρηνοδικείο και Αστυνομικό σταθμό.

Δήμαρχοι Επεξεργασία

Δήμαρχοι του Δήμου Δρυμίας από το 1835 μέχρι το 1912 διετέλεσαν, κατά χρονολογική σειρά, οι:[4]

Εμμανουήλ Τσούτσος, Αθανάσιος Οικονόμου, Γιαννάκης Παπαλουκόπουλος ή Παπαλουκάς, Ευστάθιος Γαβριήλ, Ιωάννης Πεντεδέκας, Δημήτριος Κυριαζής, Λεωνίδας Κουρέπης, Αναγνώστης Παπαναστασίου, Θεμιστοκλής Κυριαζής, Ιωάννης Καραμερτζάνης, Αλκιβιάδης Παπαλουκάς, Λουκάς Μέρμηγκας, Ιωάννης Αλκ. Παπαλουκάς.

Δήμαρχοι του Δήμου Δρυμίας από το 1946 μέχρι το 1956 διετέλεσαν, κατά χρονολογική σειρά, οι:[5]

Νικόλαος Σαγιάς, Γεώργιος Δημητρίου, Παναγιώτης Εμμανουήλ, Αθανάσιος Θεοφανόπουλος, Γεώργιος Καθούλης.

Στατιστικά στοιχεία Επεξεργασία

Κατά το 1835 ο δήμος Δρυμίας είχε 1.670 κατοίκους.

Το 1839 1.742 κατοίκους.

Το 1848 3.028 κατοίκους.

Το 1853 3.684 κατοίκους.

Το 1856 3.226 κατοίκους.

Το 1861 3.272 κατοίκους.

Το 1870 3.526 κατοίκους.

Το 1879 3.941 κατοίκους.

Το 1889 4.367 κατοίκους.[6]

Το 1896 4.603 κατοίκους.[7]

Το 1907 5.275 κατοίκους.[8]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Βαλέττας, Ιωάννης (1841). Γεωγραφία της Ελλάδος: αρχαίας και νεωτέρας. Εν Ερμουπόλει: Εκ της Τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρη. σελ. 53. 
  2. Πολίτης, Νικόλαος (1915). Τοπωνυμικά. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου. σελ. 10. Η Αμφίκλεια έκειτο εγγύτατα του Δαδίου, προς Δ. αυτού, της πόλεως δε ταύτης το όνομα έπρεπε να είχε δοθή και εις τον καταργηθέντα δήμον Δρυμίας, ού πρωτεύουσα ήτο το Δαδίον· διότι η αρχαία Δρυμία ή Δρυμαία έκειτο εις απόστασιν 38 σταδίων από της Αμφικλείας, επομένως εις ίσην περίπου και του Δαδίου, παρά την σημερινήν Γλουνίσταν. 
  3. ΦΕΚ 125Α - 21/5/1956 (από το Εθνικό Τυπογραφείο)
  4. Σκορδάς, Ιωάννης (2014). «Δημογέροντες, Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι του Δαδιού». Αμφίκλεια (Όργανο του Συνδέσμου Αμφικλειέων (Δαδιωτών)) (187): 4. http://www.syndesmos-dadioton.gr/images/newspaper/amfikleia187.pdf. Ανακτήθηκε στις 2022-06-10. 
  5. Σκορδάς, Ιωάννης (2015). «Δημογέροντες, Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι του Δαδιού». Αμφίκλεια (Όργανο του Συνδέσμου Αμφικλειέων (Δαδιωτών)) (189). http://www.syndesmos-dadioton.gr/images/newspaper/amfikleia189.pdf. Ανακτήθηκε στις 2022-06-21. 
  6. Απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889 (PDF). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 1890. 
  7. Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού κατά την 5-6 Οκτωβρίου 1896 (PDF). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 1897. 
  8. Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά της 27 Οκτωβρίου 1907 (PDF). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 1909.