Το δίκροτο είναι πολεμικό πλοίο μικρότερο από Τρίκροτο αλλά περισσότερο ευέλικτο. Έφερε τρεις ιστούς με τετράγωνα ιστία, είχε εκτόπισμα μέχρι 1500 τόνους. Έφερε 64 - 78 κανόνια (πυροβόλα) και πλήρωμα 600 - 700 άνδρες. Σήμερα έχει εκλείψει.

Τα δίκροτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν:


Ωστόσο, η αρχική σημασία της λέξης "δίκροτος" στην αρχαιοελληνική ναυτική ορολογία σημαίνει "με δύο καταστρώματα" (βλέπε στα λήμματα "διήρης" και "τριήρης"). Έτσι υπήρχαν για παράδειγμα διήρεις "δίκροτες" και διήρεις "μονόκροτες".