Δίοπτρο στην Γεωμετρική οπτική ονομάζεται γενικά το σύστημα δύο οπτικών μέσων με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης που διαχωρίζονται από μία επιφάνεια, την "επιφάνεια διάθλασης". Ειδικότερα όμως δίοπτρο χαρακτηρίζεται αυτή ακριβώς η επιφάνεια.

Έτσι αν η επιφάνεια διάθλασης είναι επίπεδη, ονομάζεται: επίπεδο δίοπτρο, και αν η επιφάνεια είναι σφαιρική: σφαιρικό δίοπτρο.

  • Ο όρος δίοπτρο αναφέρεται πάντα στο οπτικό φαινόμενο της διάθλασης.