Άνοιγμα κυρίου μενού

Δίοπτρο στην Γεωμετρική οπτική ονομάζεται γενικά το σύστημα δύο οπτικών μέσων με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης που διαχωρίζονται από μία επιφάνεια, την "επιφάνεια διάθλασης". Ειδικότερα όμως δίοπτρο χαρακτηρίζεται αυτή ακριβώς η επιφάνεια.

Έτσι αν η επιφάνεια διάθλασης είναι επίπεδη, ονομάζεται: επίπεδο δίοπτρο, και αν η επιφάνεια είναι σφαιρική: σφαιρικό δίοπτρο.

  • Ο όρος δίοπτρο αναφέρεται πάντα στο οπτικό φαινόμενο της διάθλασης.