Ο Δίφιλος ήταν μυθικός βασιλιάς της Κύπρου.

Ο Δίφιλος σχετίζεται με τον μύθο των παιδιών του Κέκροπα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία στην πόλη Κορονίς που αργότερα ονομάστηκε Σαλαμίνα γινόταν μια γιορτή προς τιμή της Άγλαυρου, κόρης του Κέκροπα, στη γιορτή αυτή κάθε χρόνο πρόσφεραν ανθρωποθυσία. Ο Δίφιλος ήταν αυτός που σταμάτησε τις ανθρωποθυσίες στην εν λόγω γιορτή και καθιέρωσε τη θυσία ταύρου.

  • John Bell, Bell's New Pantheon, 1790
  • Alexander Pope, Classical manual or, A mythological, historical, and geographical commentary on Pope's Homer and Dryden's Æneid of Virgil, 1827